COVID-19 (CORONAVIRUS)

Odgoda predaje financijskih izvještaja uslijed COVID19 (09.04.2020.)

Objavio 9. Travanj 2020.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

AŽURIRANO 09.04.2020.

PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – ODGODA ROKA PREDAJE

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu (NN 42/2020 od 07.04.2020. godine), dobile su 08.04.2020. i svoj epilog u vidu izmjena i dopuna Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/2020 od 08.04.2020. godine). Izmjene su inicirale brojne udruge računovodstvenih djelatnika i računovođe koji su proteklih tjedana pod znatno pojačanim pritiskom što zbog apliciranja na razne mjere za svoje klijente, što zbog praćenja brojnih zakonskih izmjena u proteklim tjednima te samome radu na završnim financijskih izvješćima klijenata pod posebnim uvjetima ograničenog kretanja kao i kolanja dokumentacije.

Pravilnikom se propisuju novi rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

Važno je napomenuti i da obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća dospijevaju na naplatu 31.07.2020.

Ove odredbe ne primjenjuju porezni obveznici kojima u skladu s posebnim propisom oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom(otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.), odnosno kojima obveza podnošenja prijave PD ne dospijeva 4 mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.


30.03.2020.

Sve su izraženije inicijative velikog broja računovođa o odgodi predaje financijskih izvještaja za 2019. godinu. Osnovni razlog zahtjevima za odgodom predaje financijskih izvještaja je činjenica da je trenutačno većina računovođa fokusirana na brojne analize vezane uz likvidnost poduzeća kao i na izradu obrazaca za sufinanciranje troškova minimalne plaće / odgode poreznih davanja. U takvim situacijama, fokus na financijske izvještaje svakako nije primaran.
Paralelno, tromjesečni financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine proračunskih i izvan proračunskih korisnika, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgađaju se do daljnjega.

U petak, 27.03.2020. godine, ministar financija Zdravko Marić očitovao se je o ovim zahtjevima računovodstvene profesije, te naglasio da odgoda financijskih izvještaja može zadavati probleme bankarskom sektoru u pogledu odobravanja kredita poduzetnicima, zbog čega se analiziraju efekti donošenja ovakve odluke o odgodi predaje financijskih izvještaja.
Iskustvo iz krize od prije 10-tak godina naučilo nas je da je fokus prilikom odobravanja kredita u kriznim situacijama nije baš bio na analizi posljednjih dostupnih financijskih izvještaja (tim više što na dan izrade financijskih izvještaja 31.12.2019. godine nisu postojali COVID-19 rizici, zbog čega je cjelokupna svjetska računovodstvena profesija unificirana u stavu da se trebaju objaviti COVID-19 rizici i efekti isključivo kao događaji nakon izvještajnog razdoblja). Pod pretpostavkom duljeg vremenskog razdoblja trajanja ove pandemije, fokus će vjerojatno bankarskog sektora biti na novonastalim činjenicama, kao i strukturi potraživanja od kupaca, vrsti zaliha, obvezama i ugovorima sa dobavljačima, eventualnoj imovini koja se može brzo unovčiti i sl.

Na tu temu, Odbor za financijsko izvještavanje Velike Britanije izradio je zanimljiv pregled 5 ključnih pitanja koje interesiraju investitori u razdoblju neizvjesnosti (izvorni dokument dostupan putem linka).

5 ključnih pitanja koje interesira investitore tijekom radzoblja neizvjesnosti:

Za razmotriti je da se ove napomene uključe u bilješke uz financijske izvještaje / izvješće Uprave za 2019. godinu.
Zaključno, još uvijek nemamo jedinstveni stav u Republici Hrvatskoj vezan uz predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, zbog čega je svakako preporuka okončanja istih u što skorijem roku.
Željeli bismo skrenuti pažnju na iskustva SAD-a, gdje su neke savezne države proglasile računovodstvene i administrativne djelatnike „ključnom radnom snagom“, kao što je to i medicinsko osoblje, od kojega se očekuje da redovna obavlja svoje aktivnosti za vrijeme trajanja ograničenja kretanja. Posebice se ključnom aktivnošću smatra usluga obračuna plaće.
Dakle, nastavno na iskustva SAD-a, svakako bi bilo dobro da se i računovodstvena profesija proglasi ključnom radnom snagom i u Republici Hrvatskoj.
Pri tome, podsjećamo da trebamo svi misliti na naše zdravlje i zdravlje naših ukućana / suradnika, te poštivati odluke i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ukoliko imate pitanja, stojimo na raspolaganju putem [email protected]