Popravite poreznu sliku pravodobnom i stručnom procjenom stanja, rizika i prilika

Vaše poslovanje u Hrvatskoj, a i šire zahtijeva dobro poznavanje poreznih propisa. Osim poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, te poreza na dohodak, Poseban problem naročito kod povezanih društava predstavlja problematika transfernih cijena o čemu vaši računovođe i revizori moraju naročito voditi računa.

U okviru poreznog savjetovanja, osim podrške u tumačenju poreznih propisa, pružamo pomoć i u poreznim postupcima pri pisanju prigovora i žalbi na porezna rješenja, kao i pri sastavljanju poreznih prijava.

Naš tim ovlaštenih revizora, računovođa i pravnika za Vas mogu:

  • Dati sve potrebne savjete u primjeni poreza na dobit, dohodak i PDV-a
  • Izraditi studiju o transfernim cijenama
  • Uspostaviti kontroling kao podršku mendžmentu
  • Dati stručnu podršku pri poreznom planiranju poslovnih pothvata
  • Savjetovati pri pripremi strategije u poreznim postupcima i pisanju prigovora i žalbi na rješenja
  • Savjetovati pri oporezivanju nekretnina ili drugih vrsta posebnih poreza
  • Osobni porezi i izračun poreza na kapitalnu dobit
  • Ishoditi PDV ID broj i OIB bez kojih poslovanje nije moguće
Kontaktirajte nas