Poslujete li globalno? Imate li transakcije između inozemnih i tuzemnih povezanih društava?

Iskoristite naše dugogodišnje iskustvo u pripremi studija transfernih cijena te stručnu i tehničku ekspertizu kod izrade studije.

Problematika transfernih cijena u Republici Hrvatskoj bazira se na metodologiji OECD-a. Republika Hrvatska je i potpisnica BEPS projekta OECD-a, čiji je krajnji cilj reformacija međunarodnog poreznog sustava. Tendencija je onemogućiti porezno planiranje koja iskorištava neusklađenosti i nedorečenosti u poreznim zakonodavstvima za umjetni prijenos profita u zakonodavstva s niskim porezima, gdje nema nikakve ekonomske aktivnosti ili je ona minimalna.

Implementacijom BEPS projekta svjetska zakonodavstva (a posebice zakonodavstva Europske unije) stavljaju naglasak na problematiku transfernih cijena.

Hrvatsko porezno zakonodavstvo ne propisuje određeni rok za pripremu i predaju dokumentacije o transfernim cijenama, no praksa Porezne uprave je da:

 • Svi veliki porezni obveznici dostave dokumentaciju o transfernim cijenama prilikom predaje godišnjih prijava poreza na dobit
 • Ostali porezni obveznici dostave dokumentaciju u prikladnom roku na zahtjev Porezne uprave (unutar 30 dana)

Prilikom izrade studije o transfernim cijenama, neophodno je osigurati sljedeće:

 • Informacije o grupi i položaju poreznog obveznika unutar grupe, te opis svih povezanih transakcija
 • Opis odabrane metode određivanja transfernih cijena, usporedne analize (benchmarking), objašnjenja i razlozi temeljem kojih je određena metoda odabrana
 • Pretpostavke i procjene temeljem kojih su transferne cijene utvrđene
 • Izračune primjenom izabrane metode vezano uz poreznog obveznika i porezne obveznike s kojima se uspoređuje
 • Izvore analiza transfernih cijena

Prilikom određivanja metoda transfernih cijena, hrvatski zakonodavni okvir je usklađen s OECD smjernicama, te se primjenjuju sljedeće metode:

 1. Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
 2. Metoda trgovačkih cijena
 3. Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
 4. Metoda podjele dobiti
 5. Metoda neto dobitka

Studija o transfernim cijenama neophodno je izraditi na hrvatskom jeziku.

U slučaju neposjedovanja studije o transfernim cijenama, Porezna uprava ima mogućnost korekcije porezne osnovice, zaračunavanja zateznih kamata, te terećenja za kaznu. Pravodobno pripremljena studija o transfernim cijenama jedina je mogućnost minimaliziranja rizika korekcije porezne osnovice.

KOPUN Group može Vam pomoći u pripremi studije o transfernim cijenama koristeći se bazom AMADEUS, koja je prihvaćena od Porezne uprave.

Kontaktirajte nas