Baza znanja
26. Travanj 2021.

Kriptovalute – imovina s poreznog i računovodstvenog aspekta

Općenito o kriptovalutama Iako danas postoji više od 4.500 kriptovaluta, analize upućuju da top 20 kriptovaluta čini 90% ukupnog tržišta. Top 10 kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji su (ožujak 2021. godine):…
Baza znanja
26. Travanj 2021.

5 najčešćih grešaka prilikom izrade konsolidiranih financijskih izvještaja

Što je konsolidacija? Konsolidacija predstavlja prezentiranje financijskih izvještaja grupe poduzetnika na način da se isti prezentiraju kao da se radi o jednom jedinstvenom poduzetniku. Obveznici izrade konsolidiranih financijskih izvještaji su…
Baza znanja
12. Ožujak 2021.

Što sve moramo znati o poslovanju putem web-shopovova u Republici Hrvatskoj?

Uvod Iako do prije godinu dana ne pretjerano interesantna tema, od početka ograničenja poslovnih aktivnosti uslijed COVID-19 pandemije, interes za internet trgovinom značajno je porastao. Prema podacima Sjedinjenih Američkih Država…
Baza znanja
1. Ožujak 2021.

Brexit – što trebamo znati? (porezi, vize, prijevoz)

Četiri i pol godine nakon referenduma provedenog u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojem su se glasači izjasnili o izlasku iz Europske unije, od 01.01.2021. godine Ujedinjena Kraljevina istupila je iz istupila iz…
Baza znanja
1. Ožujak 2021.

Produljenje rokova za predaju financijskih izvještaja


Krajem siječnja većinu nas je iznanadila objava na stranicama Ministarstva financija vezana uz rokove predaje godišnjih financijskih izvještaja, a koja se poziva na produljenje rokova predaje, kao što je to…
Baza znanjaCOVID-19 (CORONAVIRUS)
6. Svibanj 2020.

Interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima

Interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima Ovrhe na plaći i posebne okolnosti Problematika provođenja ovrha, naročito fizičkih osoba posljednjih je tjedana bila dosta zastupljena u javnosti. Osnovna želja bila…
Baza znanjaCOVID-19 (CORONAVIRUS)
16. Ožujak 2020.

Ekonomske mjere pojedinih zemalja uslijed COVID-19 (16.03.2020.)

Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske najavila je donošenje ekonomskim mjera u borbi protiv COVID-19. Teško je u ovoj fazi definirati visinu potrebne pomoći gospodarstvu u borbi sa COVID-19, ali iskustva…
Baza znanjaCOVID-19 (CORONAVIRUS)
27. Veljača 2020.

Bolovanje i pravo na naknadu plaće uslijed pojave koronavirusa (2019nCov) (15.03.2020.)

Kako smo već imali prve upite vezano na naknadu plaće oboljelih od korona virusa (2019nCov), upućujemo na priopćenje izdano od HZZO-a. Iako u priopćenju HZZO-a nema pobližeg obrazloženja ima li…
Baza znanja
24. Siječanj 2020.

Što odjeli prodaje moraju znati za isporuke robe u EU od 01.01.2020. godine?

Dokazi neophodni za isporuku roba  Počevši od 01.01.2020. godine, na snagu je stupila Uredba vijeća EU br. 2018/1918, koja daje detaljnije upute vezane dokazivanje isporuke robe unutar EU. Dva su ključna razloga…
Baza znanja
17. Prosinac 2019.

Porezne novosti u primjeni od 2020.

Već od ljeta željno očekujemo finalnu verziju četvrtog kruga porezne reforme koja je 29.11.2019. godine izglasana u Saboru Republike Hrvatske, a objavljena u Narodnim novinama br.121/2019 od 11.12.2019. godine. Iako…
Baza znanja
21. Studeni 2019.

Uvođenje XBRL izvještavanja za kotirajuća društva

Europska unija je direktivom o transparentnosti (2013/50/EU) uvela obveznu primjenu XBRL jezika u financijskom izvještavanju kotirajućih poduzetnika. Počevši od financijskih izvještaja za 2020. godinu (a koji se objavljuju u 2021. godini) za godišnje konsolidirane…
Baza znanja
13. Rujan 2019.

Poticaji za investicijske projekte

U cilju povećanja izravnih domaćih i stranih ulaganja te povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, provode se aktivnosti vezane za unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, te su tijekom 2018. godine provedene…
Baza znanja
13. Rujan 2019.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI 9 – Financijski instrumenti

Uvod Iako je iz naslova teško shvatiti da vrijednosno usklađenje potraživanja ima veze sa računovodstvenim standardom koji se bavi financijskim instrumentima, činjenica je da su potraživanja jedan od elemenata financijske…
Baza znanja
29. Srpanj 2019.

Novosti 7/19 – Reforma poreznog sustava

Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske predstavila je javnosti okvir nove, četvrte faze porezne reforme, čiji je krajnji cilj rasterećenje oporezivanja fizičkih i pravnih osoba.Iako je ovaj okvir, tek prvi korak do…
Baza znanja
6. Lipanj 2019.

Pravilnik o registru stvarnih vlasnika

U Narodnim novinama br. 53/2019. od 24.05.2019. objavljen je Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, još jedan od pravilnika za provedbu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (članak 32.…
Baza znanja
29. Travanj 2019.

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

U Narodnim novinama 40/19 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Prvenstveni cilj ovih izmjena je…
Baza znanja
18. Siječanj 2019.

Osnovni elementi MSFI 9 – Financijski instrumenti

MSFI 9 - osnovno Od 01.01.2018. na snazi je novi Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 –Financijski instrumenti, koji zamjenjuje MRS 39 – Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje sa krajnjim ciljem…
Baza znanja
14. Siječanj 2019.

Porezne izmjene 2019.

Iako  smo već u rujnu 2018. obaviještavali o prijedlozima izmjena zakona vezanih uz poreznu reformu, donosimo sve porezne promjene koje su stupile na snagu s 1.1.2019. Temeljna zadaća ovih izmjena…
Baza znanja
9. Siječanj 2019.

Što treba znati o novom standardu – MSFI 16?

Kako novi računovodstveni standard, MSFI 16, može značajno uništiti Vaš kreditni rejting? S 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi računovodstveni standard – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi…
Baza znanja
25. Travanj 2018.

Predaja godišnjeg financijskog izvještaja – potpisivanje dokumentacije

Uskladbom sa Direktivom EU, u hrvatski Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/2015, 134/2015, 120/2016) u posljednjim izmjenama (NN 120/2016 od 13.12.2016. godine) ugrađena je odredba u članku 19. stavku 12. koja zahtjeva…
Baza znanja
24. Travanj 2018.

Mišljenje Porezne uprave vezano uz porezni tretman prijevoznih sredstva za osobni prijevoz

Porezna uprava je krajem ožujka 2018. godine objavila vrlo cjelovito mišljenje vezano uz porezni tretman (što uključuje i porez na dohodak i PDV i porez na dobit) prijevoznih sredstva za…
Baza znanja
21. Ožujak 2018.

Prijava obveznika konsolidacije do 30.04.

Podsjećamo da sva matična društva, koja imaju obvezu predaje konsolidiranih financijskih izvještaja, u obvezi su do 30.04. prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu godinu. Obveza konsolidacije prijavljuje se putem web aplikacije…