Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi  o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju putem ove WEB stranice i u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša povezana s vašim podacima.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi imamo dužnost brinuti za zaštitu osobnih podataka svih osoba koje obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Pri tome se držimo sljedećih načela: 

  • Ne prikupljamo više informacija nego što je neophodno
  • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
  • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
  • Nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
  • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
  • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
  • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
  • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost.

Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite se na kontakt:

Službenik za zaštitu podataka 

Stanko Kopun

[email protected]

Redovito unaprjeđujemo svoju Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 24.04.2024.

TKO SMO MI?

Kao međusobno povezana trgovačka društva, potpuno odvojeno i bez međusobnog dijeljenja osobnih podataka, za vas kao naše poslovne suradnike i klijente pružamo niz usluga iz portfelja knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova, usluga revizije te poreznog savjetovanja, te se, kao ugovorna strana, nalazimo u ulogama izvršitelja obrade u vaše ime, naših poslovnih partnera, kao voditelja obrade koji nam dajete puno povjerenje prilikom korištenja naših usluga i obrada osobnih podataka vaših zaposlenika, klijenata i poslovnih partnera. 

Kada su u pitanju osobni podaci predstavnika i ovlaštenih osoba vas kao naših poslovnih suradnika i klijenata te posjetitelja naših web stranica, nalazimo se u ulozi voditelja obrade i predstavljamo se ovom zajedničkom Politikom privatnosti, jer na jedna način i s najvišom razinom brige o zaštiti vaših osobnih podataka postupamo kao ugovorna strana našim poslovnim partnerima i klijentima.

Kopun i Kopun d.o.o.; Kopun revizije d.o.o.

Trg žrtava fašizma 14

10 000 Zagreb 

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje  ili tijekom korištenja naših usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, a kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakte (e-mail, adresa, broj telefona) osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora, kao i podatke prikupljene prilikom komunikacije.

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za početak naše poslovne suradnje kao i tijekom nje te ih brišemo po prestanku ugovornih odnosa i po isteku zakonskih rokova ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka. 

Dio podataka zadržavamo i nakon prestanka poslovne suradnje temeljem naših legitimnih interesa u svrhe dokazivanja ispunjenja ugovornih obveza.

Na vaš inicijalni upit za potencijalnom poslovnom suradnjom na našu e-mail adresu, odgovorit ćemo na vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između nas neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

U okviru pružanja širokog portfelja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, obrađujemo osobne podatke vaših zaposlenika, klijenata i poslovnih partnera isključivo temeljem važećih porezno-računovodstvenih propisa, sklopljenih ugovora o obradi podataka s vama kao voditeljima obrade i uputa koje nam pisanim ili elektroničnim putem date.

KOME MORAMO OMOGUĆITI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružiti i unaprjeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka. Ti su partneri obavezni strogo poštivati obavezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti i s ugovorima koje smo s njima sklopili te u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega tvrtke koja za nas osiguravaju usluge održavanja poslovnih aplikacija i IT sustava te druge usluge u vezi s predmetom našeg poslovanja bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga.

Sukladno ugovornim obavezama koje smo preuzeli temeljem poslovne suradnje s vama i temeljem porezno-računovodstvenih propisa obavezni smo prenositi osobne podatke vas kao predstavnika ili ovlaštenih zastupnika pravnih subjekata vaših zaposlenika, poslovnih suradnika i klijenata nadležnim tijelima javne vlasti (npr. Porezna uprava, FINA i sl.)

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada prikupljamo informacije o vama i vašu poslovnu dokumentaciju, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa kroz sigurnosne mjere, uključujući fizičke i tehnološke mjere i stroga pravila upravljanja s poslovnom dokumentacijom i poslovnim tajnama.

VAŠA PRAVA 

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaša prava su sljedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali ili koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnese opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka, a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili privole , imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojoj odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako podnijeti zahtjev?

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

  • Poslati zahtjev na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka [email protected] ili 
  • Poštom na našu adresu:

Kopun i  Kopun d.o.o.; Kopun revizije d.o.o.

Trg žrtava fašizma 14

10 000 Zagreb

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom tijelu , posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših podataka nije zakonita. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, tel:01 4609 000,e-mail: [email protected], web: www.azop.hr

UNAPREĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koji proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.