Baza znanja

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca sa poreznog aspekta

Objavio 27. Siječanj 2022.Veljača 2nd, 2022Nema komentara

Pripremne radnje za izradu financijskih izvještaja uključuju između ostaloga i donošenje odluke o vrijednosnom usklađenju ili otpisu teško naplativih ili nenaplativih potraživanja od kupaca. Iako je svakako uputno redovno kontaktirati kupce i dostaviti im pisane opomene, u slučaju nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja neophodno je donijeti odluku o daljnjim postupcima (npr. aktiviranje instrumenata osiguranja ili pokretanje sudskih postupaka).

Radi osiguravanja fer izvještavanja prilikom izrade godišnjih financijskih izvještaja trebalo bi donijeti odluku o vrijednosnom usklađenju potraživanja za koje postoji problemi u naplati, odnosno odluku o otpisu potraživanja za koja nema mogućnosti naplate.

Prilikom donošenja ovih odluka svakako je neophodno pripaziti na porezni aspekt (porez na dobit), a čije se ključne odredbe mogu sumirati u tablici u nastavku:

Potraživanje od:Porezno priznati rashod:
Fizičke osobePorezno priznatim se smatraju otpisi zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba ukoliko ukupno potraživanja po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200,00 HRK.   Svaki ostali oblik otpisa potraživanja od fizičkih osoba (uključujući i potraživanja za koja nije nastupila zastara) smatra se porezno nepriznatim rashodom razdoblja.
Pravne osobeUkoliko su potraživanja (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni): od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja je proteklo više od 60 dana;ukoliko je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja nije proteklo više od 3 godine (tj. potraživanja nisu u zastari), odnosno alternativno ukoliko je proteklo više od 3 godine, te je postupno dužnom dobro gospodarstvenika (potraživanja su ili utužena ili je u postupku ovršnog postupka ili su prijavljena u stečajni postupak, u postupku sanacije ili je postignuta u predmetnim postupcima nagodba);potraživanja nisu naplaćena 15 dana prije predaje prijave poreza na dobit za prethodnu godinu.   Izuzetak od navedenih pravila su potraživanja vrijednosti manje od 5.000 HRK po pojedinom računu i pojedinom dužniku, koja se mogu bez ostalih obveza otpisati u cijelosti.
Pravne osobe  – povezane osobeSvaki oblik vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca od strane povezanih osoba predstavlja porezno nepriznati rashod razdoblja

Prijedlog Odluke o vrijednosnom usklađenju potraživanja od kupaca i otpis možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo da sa aspekta poreza na dodanu vrijednost, činom provođenja vrijednosnog usklađenja / otpisa nije moguće umanjiti osnovicu poreza na dodanu vrijednost. Navedeno je moguće isključivo umanjiti prilikom otpisa i to pod uvjetom da se od kupca prikupi pisana potvrda da je on u svojoj poreznog evidenciji umanjio svotu pretporeza po računima za koje nije u mogućnosti platiti.

Za sva ostala pitanja slobodno nam se obratite.