Baza znanja

Poticaji ulaganja

Objavio 17. Svibanj 2024.Nema komentara

Općenito o potporama

Već duži niz godina hrvatski zakonodavni sustav ima različite oblike poticanja ulaganja poduzetnika. Od ukupno 9 oblika potpora definiranih odredbama Zakona o poticanju ulaganja (NN 63/2022), u praksi su najučestaliji oblik poticanja ulaganja su 4 vrste ulaganja i to:

 1. Porezni poticaji u vidu umanjenja osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja (za male, srednje velike i velike poduzetnike)
 2. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 3. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 4. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa (automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa).
 1. Porezni poticaji u vidu umanjenja osnovice poreza na dobit za male, srednje velike i velike poduzetnike

U visini vrijednosti ulaganja poduzetnici koji imaju značajnija ulaganja u sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u mogućnosti su umanjiti svoju osnovicu poreza na dobit. Predmetno umanjenje osnovice poreza na dobit utvrđuje se u apsolutnoj svoti razlike obračunane svote obveze poreza na dobitak temeljem Zakona o porezu na dobit i svote izračunate na temelju umanjenja, pri čemu se poštuje maksimalni intenzitet potpore. 

Kriteriji za ostvarenje porezne olakšice, kao i mogućnost smanjenja stope poreza na dobit su sljedeći:

Visina ulaganjaBroj novih radnih mjestaSmanjenje stope poreza na dobit za:Razdoblje korištenja povlastice
od 150.000 EUR do 1 mil. EUR550%10 godina
Od 500.000 do 1 mil. EUR (samo za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softwarea)1050%10 godina
Od 1 mil. EUR do 3 mil. EUR1075%10 godina
Više od 3  mil. EUR15100%10 godina

Podsjećamo da ukoliko tijekom razdoblja ulaganja:

 • ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta
 • se smanji broj novih radnih mjesta prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja ulaganja
 • ne poštuje se minimalno razdoblje očuvanja ulaganja

prestaje pravo korištenja poreznih osnovica za čitavo razdoblje za koje su odobrene. U tom slučaju poduzetni je u obvezi prethodno korištene povlastice vratiti uvećane za referentnu kamatnu stopu uvećanu za 100 baznih bodova (5,74 od 01.07.2022. godine).

Općenite ključne odredbe

Prilikom prijave i izrade poslovnih planova vezanih uz ove potpore ključno je navesti neke informacije vezane uz prihvatljive troškove ulaganja:

Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu

 • prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu smatraju se troškovi izgradnje objekta, ali ne i pripadajuće zemljište
 • nabavljena materijalna imovina mora biti nova – tj. ne smije biti prethodno korištena ili nabavljena od povezanih poduzeća
 • u slučaju financiranja materijalne imovine putem leasinga, predmetni leasing mora biti financijski tj. nakon isteka ugovora o leasingu predmet leasinga mora ostati u vlasništvu korisnika

Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

 • imovina se mora koristiti isključivo kod subjekta koji prima potporu
 • imovina se mora voditi kao imovina koja se amortizira
 • imovina mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, što iskljujčuje povezana poduzeća
 • imovina mora biti uključena u imovinu korisnika potpore i ostatiti povezana s projektom za koji je dodijeljena potpora najmanje 5 godina za velike poduzetnike, odnosno 3 godine za mikro, male i srednje velike poduzetnike.
 1. Potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Ovisno o zapošljavanju novih djelatnika (a koji su u pravilu povezani sa investicijama u sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine) postoji mogućnost dobivanja novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta.

Ukupna naknada je omogućena za dvogodišnje razdoblje zapošljavanja predmetnih djelatnika, te maksimalni iznos potpore ovisi o stopi nezaposlenosti županije u kojoj poduzetnik obavlja aktivnost. Pregled maksimalnog iznosa potpora je sljedeći:

Visina nezaposlenosti u županijiSvota bespovratne novčane potpore u visini od:Maksimalna svota potpore po novoosnovanom radnom mjestu
do 10 %Do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta3.000 EUR / djelatnik
od 10% do 15%Do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta6.000 EUR / djelatnik
više od 15%Do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novih radnih mjesta9.000 EUR /djelatnik

Visina nezaposlenosti utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku na datum otvaranja početka ulaganja.

Podsjećamo da korisnik potpore koji ne ispuni uvjet otvaranja minimalnog broja novih radnih mjesta tijekom razdoblja od najmanje 5 godina od njihovog prvog popunavanja za velike poduzetnike, odnosno najmanje 3 godine za mikro, male i srednje poduzetnike, prestaje mu pravo korištenja bespovratnih novčanih potpora za nova radna mjesta. Pri tome ima obvezu povrata sredstva ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za svotu osnovne referentne kamatne stope uvećane za 100 baznih bodova (5,74% od 01.07.2022. godine).

 1. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom

Za troškove novozaposlenih djelatnika povezanih s projektom postoji mogućnost dobivanja i potpora za usavršavanje. Prihvatljivi troškovi usavršavanja su troškovi predavača, te pripadajući troškovi (npr.putni troškovi, troškovi materijala, amortizacija objekata i sl.). Troškovi smještaja se ne smatraju prihvatljivim troškovima.

Za navedene troškove poduzeća mogu nadoknaditi 50% ukupnih troškova, pri čemu se ovaj iznos može povećati do maksimalno 70% i to u sljedećim situacijama:

 • za 10% ako se usavršavanje provodi za radnike sa invaliditetom
 • za 10% ako se potpora dodjeljuje srednje velikom poduzetniku 
 • za 20% ako se potpora dodjeljuje mikro i malom poduzetniku. 
 1. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Pravo na ovu potporu imaju projekti koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, 
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima, 
 • aktivnostima poslovne podrške, te
 • aktivnostima usluge visoke dodane vrijednosti.

Namjena ove potpore je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.

Pri tome projektima se mora osigurati jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva RH
 • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. 

Ova je potpora slična poreznoj potpori u vidu umanjenja osnovice poreza na dobit, te također se se bazira na umanjenju osnovice poreza na dobit u ovisnosti o visini investicije, pri čemu se očekuje zadržavanje zaposlenih tijekom cijelog razdoblja korištenja potpore. Dakle, ova potpora ne zahtjeva dodatna zaposlenja djelatnika, već isključivo ulaganja uz zadržavanje identične razine zaposlenika. 

Uslijed navedenog ova potpora zahtjeva da učinak modernizacije dovodi do rasta produktivnosti po zaposleniku veće od 10% u odnosu na godinu prije prijave projekta. 

Rast produktivnosti se računa kao omjer ostvarenih prihoda i broja djelatnika korisnika potpore.

Prihvatljivi troškovi ulaganja su isključivo sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (oprema i strojevi) u vlasništvu korisnika potpore koji su kategorizirani kao tehnološki napredna generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira. 

Pregled mogućeg umanjenja osnovice poreza na dobit primjenom ove potpore je sljedeći:

Vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovineSmanjenje stope poreza na dobit za:Razdoblje korištenja povlastice od godine početka ulaganja
od 500 tis. EUR do 1 mil. EUR50%10 godina
od 1 mil. EUR do 3 mil. EUR75%10 godina
više od 3 mil. EUR100%10 godina

Podsjećamo da ukoliko tijekom 5-godišnje razdoblja za velike poduzetnike, odnosno 3-godišnjeg razdoblja za ostale poduzetnike se ne očuva predmetno ulaganja ili početno stanje zaposlenik, korisnik potpore gubi pravo na potporu uz obvezni povratak sredstva ostvarenih tijekom razdoblja prethodnog korištenja uvećani za referentnu kamatnu stopu.

Za sva ostala pitanja obratite nam se na [email protected]