Tax Alert

Početak porezne reforme

Objavio 5. Lipanj 2023.Nema komentara

Sukladno najavama od prije 10-tak dana od strane Vlade Republike Hrvatske, kroz postupak e-savjetovanja u petak, 02.06.2023. godine, pušteni su prijedlozi izmjena zakona vezanih uz najavljenu poreznu reformu. Predmetne izmjene stupile bi na snagu 01.01.2024. godine.

Radi se o sljedećim propisima:

U nastavku dostavljamo kraći pregled bitnijih prijedloga izmjena:

Promjene u obračunu plaća

Najkompleksnije izmjene odnose se na područje oporezivanja isplate plaća (porez na dohodak, doprinosi, lokalni porezi). Prijedlog je da se predmetne izmjene usklade na način da se iste počinju primjenjivati od plaće za prosinac 2023. godine, koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2024. godine.

Predmetne se izmjene mogu sumirati u sljedećim izmjenama:

 1. povećanje neoporezivog dijela osnovice poreza na dohodak sa 530,90 EUR na 560,00 EUR. Temeljem predmetnog uvećanja novi iznosi neoporezivog dijela osnovice poreza na dohodak bili bi sljedeći:
 TRENUTNO STANJE
– koeficijenti prema
osnovici osobnog
odbitka od 331,81 eura
PREMA ODREDBAMA OVOG
PRIJEDLOGA ZAKONA
– koeficijenti prema osobnom
odbitku od 560 eura
Osnovni osobni odbitak 530,90 560,00
Uzdržavani član0,7232,270,5280,00
1. dijete0,7232,270,5280,00
2. dijete1,0331,810,7392,00
3. dijete1,4464,531,0560,00
4.dijete1,9630,441,4784,00
5. dijete2,5829,531,91.064,00
6. dijete3,21.061,792,51.400,00
7. dijete4,01.327,243,21.792,00
8. dijete4,91.625,874,02.240,00
9. dijete5,91.957,684,92.744,00
Invalidnost0,4132,720,3168,00
Invalidnost 100%1,5497,721,0560,00
 1. Ukidanje prireza uz paralelnu odluku da jedinice lokalne samouprave mogu samostalno utvrđivati stopu poreza na dohodak. Pri tome jedinice lokalne samouprave bile bi u obvezi utvrditi stope poreza na dohodak najkasnije do kraja studenoga tekuće godine za isplate od 01.01. naredne godine. Razredi unutar kojih gradovi / općine mogu utvrditi visinu stope poreza na dohodak su sljedeće:
Opis:Niža granica stopa:Viša granica stopa:
Općine15% – 22 %25% – 33%
Gradovi sa manje od 30.000 stanovnika15% – 22,4%25% – 33,6%
Gradovi sa više od 30.000 stanovnika15% – 23%25% – 34,5%
Grad Zagreb15% – 23,6%25% – 34,5%

U slučaju da lokalne samouprave ne donesu ovu odluku u ovom roku, primjenjivati će se stope od 20% i 30%.

 1. povećanje osnovice za izračun povećane stope poreza na dohodak (trenutačno 30%, u budućnosti će ovisiti stopa o pojedinim gradovima / općinama)) sa iznosa od 3.981,69 EUR (prethodno 30.000 HRK) na 4.200,00 EUR.
 2. rasterećenje plaćanja doprinosa iz plaće za bruto plaće manje od 1.300 EUR. Za sve bruto plaće manje od 700 EUR utvrdilo bi se jednokratno umanjenje osnovice za oporezivanje doprinosom za MIO u visini od 300 EUR, dok za plaće u rasponu od 700 – 1.300 EUR utvrdila bi se sljedeća iznos umanjenja osnovice za oporezivanje doprinosom za mirovinsko osiguranje:
  0,5 x (1.300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec)

  Na primjer, osiguranik koji ima bruto mjesečnu plaću u iznosu 800,00 eura ima pravo na umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu 250,00 eura primjenjujući linearni model izračuna (0,5 x (1.300 – 800) = 0,5 x 500 = 250 eura).
  Primjer izračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na bazi bruto plaće od 700 EUR i 1.200 EUR dan je u nastavku:
OpisIznos u eurima
123
1. Bruto mjesečna plaća700,001.200,00
2. Dodatak za umanjenje mjesečne osnovice300,0050,00
3. Mjesečna osnovica za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarosti (red.br. 1. — red.br. 2.)400,001.150,00
4. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi 15% (red.br. 3. x 15%)60,00172,50
5. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi 5% (red.br. 1. x 5%)35,0060,00
6. Ukupno doprinosi (red.br. 4. + red.br. 5.)95,00232,50
7. Dohodak (red.br. 1. — red.br. 6.)605,00967,50

Usuglašavanje odredbe dodjele / opcijske kupnje dionica i udjela
Duži niz godina postoji porezna pogodnost dodjele / opcijske kupnje dionica kod dioničkih društava (oporezuje se porezom na dohodak od kapitala primjenom stope od 20%). No, ova pogodnost ne postoji za dodjelu udjela kod društava sa ograničenom odgovornošću. Uslijed navedenoga ovim izmjenama pokušava se izjednačiti situacije dodjele / opcijske kupnje dionica kod dioničkih društava i udjela kod društava sa ograničenom odgovornošću.

Uvođenje mogućnosti umanjenja PDV-a po nenaplaćenim potraživanjima
Odredbama prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost uvodi se pojednostavljenje u pogledu umanjenja osnovice PDV-a temeljem isporuka koje nisu naplaćene. Pri tome biti će dovoljno samo obavijestiti drugu stranu (kupca) o provedenom ispravku.

Predmetna je mogućnost dana u sljedećim slučajevima / rokovima:

 1. ukoliko je poduzetnik poduzeo mjere radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika (ovrha, utuženje na sudu, nagodba s poreznim dužnikom), umanjenje osnovice je moguće nakon proteka od 6 mjeseci;
 2. ukoliko nisu pokretani nikakvi postupci, umanjenje osnovice PDV-a je moguće po proteku od godine dana;
 3. ukoliko je pokrenut insolvencijski postupak nad kupcem za sve isporuke koje su nastale do dana pokretanja insolvencijskog postupka.

Ukoliko se naknadno naplati ovo potraživanje, poduzetnik je u obvezi u odgovarajućem iznosu povećati poreznu osnovicu.

Odvajanje datuma podnošenja prijave poreza na dobit i plaćanja poreza na dobit
Jedan od učestalih problema u praksi je činjenica da datum nastanka obveze poreza na dobit nastaje u trenutku predaje prijave PD obrasca, bez obzira na činjenicu da je krajnji rok 30.04. naredne godine. Odnosno, poduzetnici koji se odluče predati poreznu prijavu prije krajnjeg roka (30.04.) u obvezi su napraviti i uplatu poreznog davanja u trenutku predaje porezne prijave.

Kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima, prijedlog izmjena Zakona o porezu na dobit uključuje klauzulu da u slučajevima kada poduzetnici predaju prije poreznu prijavu, krajnji rok za uplatu poreznog davanja je 30.04.

Napojnice
Sukladno najavama, napojnice do određenog iznosa ne bi bile oporezive.  Ove odredbe navedene su u prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak i prijedlogu izmjena Zakona o doprinosima, no maksimalni neoporezivi iznos nije definiran prijedlogom zakona, budući da neoporeziva davanja definira Pravilnik o porezu na dohodak (a on je u nadležnosti ministra financija). Temeljem najava iz medija trebalo bi se raditi o maksimalnom godišnjem iznosu od 3.360 EUR.

No, odredbama prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uvodi se obveza fiskalizacije predmetnih napojnica.

Temeljem postojećeg prijedloga za napojnice veće od maksimalnog godišnjeg neoporezivog iznosa, podlijegala oporezivanju u okviru konačnog drugog dohotka po stopi od 20%.

Uvođenje dodatnih kontrolnih mehanizama na prekogranična plaćanja

Sa krajnjim ciljem suzbijanja prekograničnih prijevara u vezi sa PDV-om, pružatelji platnih usluga biti će u obvezi voditi detaljne evidencije ukoliko tijekom kalendarskog tromjesečja istom primatelju plaćanja obave platne usluge koje predstavljaju više od 25 prekograničnih plaćanja (uključujući i EU i treće zemlje).

Uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR
Kroz sve prethodno navedene propise uvode se usklađenja iznosa u HRK u iznose u EUR. Pretežiti dio ovih iznose se odnosi na zaokruživanja, te se ključne promjene odnose na:

 • porezno oslobođenje u vidu ne plaćanja PDV-a i obračuna uvećanja osnovice PD-a za isporuke promotivnih proizvoda (iz asortimana poreznog obveznika s oznakom “nije za prodaju”, te reklamni predmeti) definiraju se u visini od 22,00 EUR (trenutačno 21,24 EUR, odnosno prethodnih 160 HRK);
 • mali poduzetnik za potrebe PDV-a se definira poduzetnik sa isporukama manjim od 40.000 EUR (trenutačno 39.816,84 EUR, odnosno 300.000 HRK);

Nažalost, ova zaokruživanja nisu provedena po svim pozicijama, te i nadalje postoji veliki dio iznosa koji se ne odnosi na zaokružene iznose u EUR.