COVID-19 (CORONAVIRUS)

Nastavak mjere potpore za očuvanje radnih mjesta HZZ-a u srpnju i kolovozu (13.07.2020)

Objavio 13. Srpanj 2020.Rujan 25th, 2020Nema komentara

Značajni pad turističke djelatnosti i značajna neizvjesnost o dolasku turista tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine dovela je do raspisivanja nastavka potpore za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz, ali ograničeno za sljedeće djelatnosti:

 • prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika kopnom;
 • djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • administrativne pomoćne uslužne djelatnosti – putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge, te djelatnosti povezane s njima;
 • umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događaja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana, te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Osnovna baza za ovakvo definiranje mjera je analiza broja fiskaliziranih računa od strane Porezne uprave koja upućuje da je u razdoblju od 23.02.-05.07.2020. godine ukupna vrijednost izdanih računa u djelatnosti I, tj. pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane, isporuke smanjene za 60%.


Kao i sa prethodnim mjerama sufinanciranja troškova plaće, mjera je predviđena za sufinanciranje troškova neto plaće do iznosa od 4.000 HRK / djelatnika za puno radno vrijeme, te 250 HRK / djelatnik za sufinanciranje MIO II. stup (individualna kapitalizirana štednja).
Iz već usvojenih odredbi Općeg poreznog zakona (definiranih NN 32/2020 i 42/2020) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN43/2020) postoji zakonodavni okvir temeljem kojega će Porezna uprava i za ove mjesece nadoknaditi MIO I. stup i doprinos za zdravstveno osiguranje djelatnicima.
Kao i kod ove mjere tijekom prethodnih mjeseci, ova se mjera može koristiti za sve radnike zaposlene kod poduzetnika (bez obzira da li se radi o građenima RH, EU ili trećih zemalja, da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu).
Mjera se ne može koristiti za suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (uz izuzetak poduzetnika koji zapošljavaju do 10 djelatnika), kao i umirovljenike, te strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 
Uvjeti za odobrenje mjera
Uvjet za korištenje ovih mjera je pad prometa / prihoda od najmanje 60% i to:

 • za dobivanje mjere za srpanj 2020. godine se uspoređuje pad prometa / prihoda iz PDV obrasca za lipanj 2020. godine u odnosu na lipanj 2019. godine;
 • za dobivanje mjere za kolovoz 2020. godine se uspoređuje pad prometa / prihoda iz PDV obrasca za srpanj 2020. godine u odnosu na srpanj 2019. godine.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda / prometa od 60% u drugom tromjesečju 2020. godine u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine.
Ove podatke o padu prometa / prihoda HZZ će prikupiti od Porezne uprave.
 
Obveze poduzetnika
I nadalje postoji obveza poduzetnika dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za srpnja 2020. godine najkasnije do 05. rujna 2020. godine, od odnosno dokaz o isplaćenoj plaći za kolovoz 2020. godine do 05. listopada 2020. godine.
Poduzetnici koji traže ovu potporu, a zapošljavaju 50 ili više djelatnika, imaju još i ograničenje:

 • nemogućnosti isplate dividende / udjela u dobitku ili drugih istovjetnih primitaka koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • nemogućnost raspodjele vlastitih dionica / poslovnih udjela članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene voditi cijelo ili dio poslovanja poduzeća;
 • nemogućnost dodjele na opcijsku kupnju dionica ili dodjele bilo kojega drugog prava koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene voditi cijelo ili dio poslovanja poduzeća;
 • isplate npr. bonusa za postignute rezultate, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugih dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanja dohotka članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene voditi cijelo ili dio poslovanja poduzeća;
 • stjecanje vlastitih dionica / poslovnih udjela.

 
U ovoj fazi ova je mjera predviđena za srpanj i kolovoz 2020. godine, ali uz mogućnost prolongata za daljnja dva mjeseca u slučaju nastavka nepovoljnih uvjeta poslovanja.
 
 
Detaljnije o ovoj mjeri dostupno je na web-linku: https://mjera-orm.hzz.hr/media/w2shmldw/hzz-provedbna-dokumentacija-potpora-za-srpanj-kolovoz-h_i_j_n_r-1007.pdf

Podsjećamo da ukoliko imate ostvareni pad prihoda, ali ne iz prethodno navedenih djelatnosti, i nadalje postoji mogućnost korištenja mjere sufinanciranja skraćenog radnog vremena. Više o predmetnoj mjeri na web-linku: https://kopun.hr/skracivanje-radnog-vremena-sto-sve-treba-znati-o-novoj-mjeri-hzz-a-02-07-2020/