COVID-19 (CORONAVIRUS)

Mjere za očuvanje radnih mjesta uslijed COVID-19 (09.04.2020)

Objavio 9. Travanj 2020.Nema komentara

AŽURIRANO 09.04.2020.

MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – TREĆA SREĆA

Dana 07.04.2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je treću verziju mjera za očuvanje radnih mjesta. Posljednje promjene produkt su prošlotjedne najave Vlade Republike Hrvatske o povećanju naknade za očuvanje radnih mjesta sa iznosa od 3.250 HRK na iznos od 4.000 HRK, ali i boljeg definiranja situacija koje su ostale nerazriješene u prethodnim odredbama.
Ključne izmjene ove potpore odnose se na sljedeće:

 • u skupinu radnika koji se mogu uključiti u primjenu ove potpore definiraju se i zaposlenici u podružnicama i predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Do sada ova je mjera bila isključivo fokusirana na zaposlenike hrvatskih pravnih osoba. Također je proširen krug korisnika ove potpore i na tvrtke u likvidaciji i stečaju, pod uvjetom da imaju zaposlenike i redovno podmiruju svoje obveze;
 • iznos potpore za mjesec ožujak 2020. godine i nadalje ostaje 3.250 HRK /djelatnik, ali iznos naknade za mjesece travanj i svibanj 2020. godine se povećava na iznos od 4.000 HRK / djelatnik (za puno radno vrijeme);
 • novost je da će temeljem ove potpore Porezna uprava izvršiti isplatu doprinosa (MIO II stup) i to 203,12 HRK za ožujak 2020., odnosno 250 HRK za travanj i svibanj 2020. godine (odnosno 5% po preračunatoj stopi za MIO II stup). Na ovaj je način razriješena činjenica da financiranje neto plaće podrazumijeva i adekvatnu uplatu djelatniku u MIO II stup;
 • zbog činjenice da je Odlukom Stožera civilne zaštite zatvoren dio, prvenstveno, trgovačkih prostora, dio je poslodavaca u početnoj fazi odlučilo se za otkaze ugovora o radu trgovcima. Nova verzija ove mjere navodi da poslodavci mogu koristiti mjere i za ove djelatnike kojima su otkazali radni odnos, ali su ih ponovno zaposlili (tijekom razdoblja između 01.03.-01.04.2020. godine). Jedini je uvjet za stjecanje ovih prava da zaposlenik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. U slučaju da je djelatnik ostvario naknadu zbog nezaposlenosti za ožujak 2020. godine, poslodavac ostvaruje pravo na novčanu naknadu za ovog djelatnika za travanj i svibanj 2020. godine;
 • definirani su rokovi predaje zahtjeva za dodjelu potpore od strane poduzetnika, i to:
  • za isplatu troškova plaće za travanj i svibanj – rok 07.05.2020. godine;
  • za isplatu troškova plaće za svibanj – rok 07.06.2020. godine.
 • Naknada se ne može ostvariti za vlasnike suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste, izuzev u situaciji mikropoduzetnika (tj. poduzetnika koji zapošljavanju manje od 10 radnika). U posljednjoj verziji navedeno je kod ovih mikropoduzetnika potpora se ne može odobriti suvlasniku – fizičkoj osobi, ukoliko ima više od 25% udjela u drugoj pravnoj osobi.

Link na posljednji tekst mjere potpore za očuvanje radnih mjesta COVID 19: https://mjera-orm.hzz.hr/media/avch5x45/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-060420.pdf

Za sva pitanja i objašnjenja stojimo na raspolaganju na [email protected]

25.03.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je u petak, 20.03.2020. godine prvu mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 virusom.
Mjera se odnosi na nadoknadu minimalne plaće djelatnika u visini od 3.250 HRK / djelatnik (za puno radno vrijeme), te je odobrena za razdoblje od maksimalno 3 mjeseca (počevši od plaće za ožujak 2020. godine). Dakle, postoji mogućnost korištenja ove potpore za plaću za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.
Podsjećamo da je iznos od 3.250 HRK iznos neto plaće, dok je iznos bruto I minimalne plaće u visini od 4.062,50 HRK.
Korištenje ove potpore prvenstveno je fokusirano na sljedeće djelatnosti:

 • djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane i pića;
 • prijevoz i skladištenje;
 • radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj;
 • djelatnosti kojima je onemogućen poslovanje sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

No, pored ovih djelatnosti, ova je mjera predviđena i za ostale poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Navedeno uključuje pad prihoda veći od 20%.
Prilikom definiranja radnika za koje se ostvaruje pravo, u natječaju je navedeno da ne uključuje vlasnike / suvlasnike / osnivače / članove uprave / direktore / prokuriste i sl. (uz izuzeće mikropoduzetnika, koji zapošljavaju do 10 djelatnika). Ključno je navesti da nije izričito navedeno što u situacijama kada djelatnik ima funkciju direktora, koja nije upisana u Trgovački registar (npr. direktor odjela nabave, koji nije upisan u Trgovačkom registru). Iako nije izričito navedeno, budući da u dokumentaciji stoji „…. i slično“ za očekivati je da neće biti moguće uključiti i takve djelatnike u nadoknadu ove potpore.
Ukoliko se za dio djelatnika već koriste mjere aktivnog poticanja zapošljavanja, ne mogu koristiti paralelno ove mjere, ali dana je mogućnost stavljanja u mirovanje ovih već postojećih mjera (sklapanje Aneksa ugovora sa HZZZ-om). Na taj način za ove će djelatnike biti omogućeno korištenje potpore uz mogućnost produljenja prethodno sklopljenih potpora.
Također je bitno da poslodavci kojima će biti dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati nove djelatnike.
Tijekom razdoblja od 20.03.2020. godine do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore poslodavac ne smije smanjiti broj zaposlenih više od:

 • 40% za mikropoduzentike koji zapošljavaju do 10 djelatnika;
 • 20% za male poduzetnike
 • 15% za srednje velike poduzetnike;
 • 10% za velike poduzetnike.

U ovaj izračun ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem djelatnika. Također, u ovaj izračun ne ulaze niti situacije smanjenja broja djelatnika u razdoblju 01.03.-20.03.2020. godine.

Prilog 1: Pozivni natječaj HZZZ-a za potporu za očuvanje radnih mjesta
Prilog 2: Obrazac HZZZ-a za potporu za očuvanje radnih mjesta
Prilog 3: Popis radnika za koje se traži potpora za očuvanje radnih mjesta
Prilog 4: Popis radnika sa već postojećim potporama APZ
Prilog 5: Izjava o točnosti podataka

Dokumentacija se predaje isključivo elektronskim putem ili on-line prijavama (link: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#prijava) ili putem e-maila na pisarnicu nadležnog regionalnog ureda (popis e-mailova regionalnih ureda dostupan na linku: https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php)
Za sva pitanja i objašnjenja stoje Vam Stanko Kopun i Dubravka Kopun (ml.) na raspolaganju putem maila.