Baza znanja

Mišljenje Porezne uprave vezano uz porezni tretman prijevoznih sredstva za osobni prijevoz

Objavio 24. Travanj 2018.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

Porezna uprava je krajem ožujka 2018. godine objavila vrlo cjelovito mišljenje vezano uz porezni tretman (što uključuje i porez na dohodak i PDV i porez na dobit) prijevoznih sredstva za osobni prijevoz. Ovo mišljenje prvo je ovakvo cjelovito mišljenje, koje vrlo detaljno i nedvobeno definira porezni tretman.

Iako veliki dio odredbi iz ovog Mišljenja su poznati većem broju poduzetnika, skrećemo pažnju na ključne izmjene, koje su u većoj mjeri produkt mogućnosti odbitka PDV-a prilikom nabavke vozila od 01.01.2018. godine, a mogu u praksi dovesti do različitih tumačenja:

  • Nakon godina nemogućnosti korištenja pretporeza na nabavnu vrijednost vozila, neophodno je podsjetiti se da 50% vrijednosti PDV-a koji nije porezno priznat prilikom nabave, sa računovodstvenog aspekta se smatra nabavnom vrijednosti vozila (uvećava nabavnu vrijednost osnovnog sredstva), ali sa aspekta poreza na dobit troškovi amortizacije na predmetnih 50% vrijednosti PDV-a ne smatraju se porezno priznatim rashodom razdoblja. U Mišljenju se upravo i navodi: „Kako bi se navedeni izračun mogao utvrditi tijekom razdoblja korištenja prijevoznog sredstva za osobni prijevoz, za porezne potrebe uputno je dio nepriznatog pretporeza posebno evidentirati kao dio nabavne vrijednosti sredstva, a kojiće uvećavati osnovicu poreza na dobit tijekom razdoblja korištenja takvog prijevoznog sredstva.“ Dakle, preporuka je izdvajanje 50% porezno nepriznatog PDV-a na zaseban inventarni broj,čija će amortizacija u cijelosti uvećavati osnovicu poreza na dobit;
  • Prilikom utvrđivanja plaće u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti vozila u Mišljenju se navodi da se ova nabavna vrijednost utvrđuje u ukupnoj kupoprodajnoj cijeni, a ne nabavnoj vrijednosti kako istu definira Zakon o računovodstvu. Naime, sa računovodstvenog aspekta nabavna vrijednost vozila (koja se ujedno i knjiži na osnovna sredstva) definira se u visini kupovne cijene uvećane za porez na promet na motorna vozila, te uvećan za 50% nepriznatog PDV-a. No, sa aspekta definiranja plaće u naravi, osnovica se definira u visini ukupne kupovnecijene vozila, koja uključuje i cjelokupni PDV (porezno nepriznati i porezno priznati dio);
  • Ključno je navesti da kod utvrđivanja plaće u naravi kod operativnog najma, u izračun 20% vrijednosti leasing rate MORA se uključiti i iznos uplaćenog predujma. Naime, ukoliko se je ugovorio ugovor o operativnom leasingu vozila u visini od 70% vrijednost, te uz isplatu predujma u visini od 30%, i to tijekom razdoblja od 60 mjeseci, neophodno je u izračun 20% vrijednost svake leasing rate uvećati za 0,5% vrijednosti iz predujma (= 30% / 60 mjeseci).

Link na cijelo mišljenje Ministarstva financija