Baza znanja

Prijava obveznika konsolidacije do 30.04.

Objavio 21. Ožujak 2018.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

Podsjećamo da sva matična društva, koja imaju obvezu predaje konsolidiranih financijskih izvještaja, u obvezi su do 30.04. prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu godinu.

Obveza konsolidacije prijavljuje se putem web aplikacije RGFI pri FINA-i (identična aplikacija koristi se za slanje GFI-eva). Uvjet za prijavu obveze konsolidacije putem web aplikacije RGFI je posjedovanje poslovnog certifikata, koje glasni na matično društvo.

Ukoliko matično društvo – obveznik konsolidacije ne posjeduje certifikat, obveza konsolidacije može se prijaviti u nekoj od poslovnih jedinica FINA-e na način da se popune podaci iz dokumenta dostupnog putem linka: Obrazac za prijavu obveze konsolidacije.