Baza znanja

Isplate dohotka nerezidentima – obveza izvještavanja HNB-u putem DOH-Q obrasca

Objavio 10. Studeni 2021.Nema komentara

Ovim putem podsjećamo da ukoliko isplaćujete dohotke nerezidentima, poput isplata plaća ali i isplata ugovora o djelu te autorskih Ugovora u obvezi ste na kvartalnoj bazi popunjavati DOH-Q upitnik koji se šalje HNB-u.

Pojam nerezidenta definiran je člankom 2. Odluke. Članak 2 rezidente definira ovako:
1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod
nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,
3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici
Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
4. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
5. fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovu važeće dozvole boravka u trajanju od
najmanje 12 mjeseci i
6. diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se
financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.

Sve druge osobe koje nisu ovdje nisu navedene, smatraju se nerezidentima. Prema tome, nerezidetnima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u inozemstvu, ali i one koje borave u Republici Hrvatskoj, međutim kraće od 12 mjeseci. Isplate u obliku osobnih dohodaka ovakvim osobama predmet su ovog upitnika.
Upitnik možete downloadati ovdje a šalje se na mail adresu [email protected]