Baza znanja

Brexit – što trebamo znati? (porezi, vize, prijevoz)

Objavio 1. Ožujak 2021.Nema komentara

Četiri i pol godine nakon referenduma provedenog u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojem su se glasači izjasnili o izlasku iz Europske unije, od 01.01.2021. godine Ujedinjena Kraljevina istupila je iz istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske Unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije. Time je dobila drugačiji tretman u svezi trgovinske razmjene sa EU. 
Iako se je radilo o procesu koji je dosta dugo trajao, početak Brexita obilježilo je dosta nepoznanica. Danas, dva mjeseca nakon, dosta je toga operativno jasnije, stoga u nastavku dostavljamo pregled ključnih informacija:

Vize i putovanja – Građani EU-a, EGP-a i Švicarske koji namjeravaju boraviti u Ujedinjenoj Kraljevini dulje od 6 mjeseci u svrhu rada, studija ili pak žele živjeti u Ujedinjenom Kraljevstvu, trebat će podnijeti zahtjev za vizu i dokazati da ispunjavaju relevantne kriterije. Za boravak u svrhu rada, uvodi se bodovanje pojedinih kriterija. EU je državljane UK-a izuzeo od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak prilikom prelaska vanjskih granica ako planirano trajanje njihova boravka u schengenskom prostoru ne prelazi 90 dana tijekom razdoblja od 180 dana pa tako prema načelu reciprociteta vrijedi isto i za Eu građane. U slučaju dugotrajnog boravka biti će potrebno se prijaviti za boravišnu dozvolu ili vizu za dugotrajni boravak. 

Porez na dodanu vrijednost – Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz/izvoz. To znači da će porezni obveznici biti obvezni platiti PDV pri uvozu dobara iz UK u EU, te da će za njih biti obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK. Stoga, zahtjevi za povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju od 1. siječnja 2021. moći će se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje. S tim u vezi RH i UK potvrdile su uzajamnost na području povrata PDV-a. UK je potvrdila da će nastaviti vraćati PDV hrvatskim tvrtkama i nakon prijelaznog razdoblja. Obzirom da na snagu stupio Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK, koji između ostalog, sadrži i Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanjaporezni obveznici sa sjedištem u UK nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika u RH. Što se tiče Sjeverne Irske i EU, pravila i postupci za oporezivanje isporuke dobara ostaju kao i prije. Također, RH do sklapanja posebnog sporazuma s UK neće morati dostavljati informacije o prekograničnim aranžmanima dok su posrednici u RH obvezni izvještavati o financijskim računima (DAC2) i o izvješćima po državama CBCR (DAC4) prema Poreznoj upravi. 
 
Pravila o podrijetlu  – Pri uvozu u Uniju robe sa UK podrijetlom predviđena je preferencijalna stopa od 0% za svu robu. Umjesto prilaganja tvrdnje o podrijetlu (prilog ORIG-4 tekst tvrdnje o podrijetlu) za jednu ili više pošiljaka istovjetne robe koju sastavlja izvoznik na računu ili komercijalnom dokumentu, deklarant može deklarirati i tzv. „znanje uvoznika“ te dokumentacijom dobivenom od izvoznika/proizvođača dokazivati da je roba zadovoljila odredbe stjecanja i stekla podrijetlo zemlje izvoznice. Da bi izvoznik stekao pravo na preferencijalnu stopu pri uvozu u UK treba se prijaviti u REX (Registered Exported System) https://carina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/CTVP/Sustav%20registriranih%20izvoznika%20(REX)%20-%20Poja%C5%A1njenje%20br%20%2017%20CTVP.pdf). Prijava u sustav se vrši u carinskoj upravi https://carina.gov.hr/informacije-4092/4092 gdje je detaljnije obavljena cjelokupna prijava. Dakle, sva roba mora ispunjavati zahtjeve o podrijetlu u suprotnom će biti carinjena.
 
Prijevoznici u cestovnom prometu  – UK i EU su suglasne da pri primjeni neće poduzimati diskriminirajuće mjere. Sporazum osigurava kontinuirana prava pristupa tržištu za UK i EU cestovni prijevoznici. Operatori će i dalje moći premještati robu u, od i preko teritorija jedni drugih bez zahtjeva za dozvolom uključujući i dodatna kretanja unutar teritorija jedni drugih, s ograničenjima na broj dopuštenih kretanja tako da prijevoznici u cestovnom prijevozu tereta iz UK mogu obaviti do dvije vožnje natovarenih vozila iz jedne u drugu državu članicu, bez povratka na državno područje UK. Isto vrijedi i a EU.

Kretanje kapitala, plaćanja, prijenosi i privremene zaštitne mjere – Svaka stranka u pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaćanja omogućuje slobodno kretanje kapitala u svrhu liberalizacije ulaganja i drugih transakcija. Međutim, ovo se ne smije tumačiti da stranke neće primjenjivati svoje zakone u slučaju stečaja, zaštitu prava vjerovnika, nesolventnosti, financijsko izvještavanje ili vođenje evidencije o kretanju kapitala, plaćanjima ili prijenosima, itd. Stoga kao privremene zaštitne mjere za iznimne okolnosti u slučaju poteškoća funkcioniranja ekonomske i monetarne unije, Unija može donijeti ili zadržati, u trajanju od najdulje šest mjeseci, ograničiti ono što je nužno potrebno. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Ukoliko imate određena pitanja na ovu temu, obratite se našem odjelu računovodstva i poreznog savjetovanja putem maila [email protected]