Baza znanja

Uvođenje EURA kao nove valute u RH

Objavio 14. Siječanj 2022.Nema komentara

Ulazimo u posljednju godinu pripreme prije uvođenja eura kao nove valute u Republici Hrvatskoj. Pred nama je vrlo uzbudljivih godinu dana, gdje će se svi poduzetnici neophodno biti u obvezi se adekvatno pripremiti za ovaj prijelaz.

Iako još uvijek zakonodavni okvir nije usvojen i očekujemo tijekom siječnja 2022. godine novi Zakon o euru, okvir provođenja ovog postupka temeljem trenutačno dostupnih informacija trebao bi biti sljedeći:

Fiksni tečaj konverzije 

Otprilike šest mjeseci prije nego što Republika Hrvatska uvede euro, Vijeće EU-a na preporuku Europske komisije i nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom, donijeti će odluku o uvođenju eura i utvrditi neoporezivi tečaj prema kojemu će euro zamijeniti hrvatsku kunu (tzv. fiksni tečaj konverzije). Isti će biti usvojen na razini od 5 decimala, a preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti iz HRK u EUR izvršavati će se primjenom punog brojčanog fiksnog tečaja konverzije, dakle korištenjem svih 5 decimala, te nakon toga zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale u skladu sa uobičajenim pravilima.  

Predopskrba banaka gotovim novcem i posrednika 

Četiri mjeseca prije uvođenja eura, HNB će početi opskrbljivati poslovne banke novčanicama eura, a kovanim novcem najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke počevši od dana uvođenja eura mogle građanima i poduzećima pružati uslugu zamjene valute u potrebnom obujmu.  

Iz navedene predopskrba, banke će dio poduzeća moći opskrbiti eurima i prije dana uvođenja eura u okviru postupka posebne predopskrbe, a koja je potrebna kako bi poduzeća, a posebice trgovci, počevši od 01.01.2023. godine mogli klijentima vraćati isključivo eure.  

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, građani će u bankama, u poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte moću nabaviti komplete kovanog novca eura i centa (vrlo vjerojatno u predinstaliranim paketima protuvrijednosti 100,00 HRK). 

Preporuka! Svakako predlažemo da ove predinstalirane pakete za građanstvo nabavite u numizmatičke svrhe.

Konverzija gotovog novca 

Banke će obaviti najveći dio zamjene gotovog novca za građane i poduzeća. U prvih šest mjeseci od dana uvođenja eura banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. kunski će gotov novac mijenjati u eure u svim poslovnicama bez naknade, a u sljedećih će šest mjeseci tu uslugu pružati samo banke, pri čemu će imati pravo zaračunavati naknadu. Nakon što istekne godina dana od dana uvođenja eura, banke će prestati pružati uslugu konverzije. Preostale novčanice i kovani novac kuna građani će moći mijenjati isključivo kod HNB-a, koji će to činiti bez naknade, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovani novac do isteka tri godine od dana uvođenja eura. 

Preporuka! Predlažemo da prije završetka 2022. godine cjelokupni iznos novčanih sredstva u blagajni položite u kunama, te ponovno poslije 01.01.2023. godine podignete za potrebe blagajne novčanice eura.

Konverzija depozita i kredita 

Sva kunska sredstva na tekućim, žiroračunima i štednim računima u bankama pretvorit će se u eure na dan uvođenja eura prema fiksnom tečaju konverzije. Pretvaranje sredstava na računima u bankama iz kuna u eure logistički je mnogo jednostavnije od fizičke zamjene novčanica i kovanog novca, pa stoga u ovom slučaju neće biti potrebno primijeniti prijelazno razdoblje.  

Od dana uvođenja eura svi krediti nominirani u kunama i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima, pri čemu će se iznosi iskazani u kunama u kunskim kreditima preračunavati u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije. Kada je riječ o kreditima s fiksnom kamatnom stopom, uvođenjem eura kamatna stopa neće se mijenjati. Kod kredita koji su ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom, na dan uvođenja eura postojeći parametri bit će prema potrebi modificirani, što će biti regulirano Zakonom o euru. 

Razdoblje dvojnog opticaja 

Prva dva tjedna počevši od dana uvođenja eura u optjecaju će istodobno biti gotov novac kuna i eura. To znači da će građanima tijekom tog prijelaznog razdoblja biti dopušteno plaćanje gotovim novcem u objema valutama. S druge strane, trgovine i ostala poduzeća građanima će vraćati isključivo eure, osim ako to zbog praktičnih razloga neće biti u mogućnosti činiti. Poduzeća će tako u transakcijama s potrošačima mijenjati kune u eure, što će građanima omogućiti dodatan kanal za zamjenu gotovog novca. Nakon isteka prva dva tjedna euro će ostati jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. 

Preporuka! Ukoliko imate maloprodajne prodavaonice, prva dva tjedna biti će izuzetno zahtjevni prodavačima, zbog čega bi se za navedeno trebalo adekvatno prethodno pripremiti. Svakako predlažemo dorade programskih paketa u maloprodaji na način da programi paralelno omogućavaju i izračun povrata u EUR pod pretpostavkom uplate u HRK.

Zaštita potrošača  

Uvođenje eura neka bi poduzeća mogla pokušati iskoristiti da povećaju cijene, stoga se u sklopu zakonodavnog okvira namjerava obratiti pozornost vezana uz zaštitu potrošača. Ključnu ulogu u tome imat će dvojno iskazivanje cijena. Naime, u razdoblju od 30 dana nakon odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj do 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura (razdoblje dvojnog iskazivanja cijena) poduzeća će biti dužna cijene iskazivati u objema valutama.  

Navedeno podrazumijeva da: 

  • do 31.12.2022. godine cijene u prodavaonicama moraju biti izražene u HRK uz preračun u EUR; 
  • od 01.01.2023. godine cijene u prodavaonicama moraju biti izrađene u EUR uz preračun u HRK. 

U ovoj fazi diskutira se da li će sve elemente računa biti neophodno izrađivati tijekom ovog prijelaznog razdoblja u HRK i EUR ili samo ukupni zbir na računu će biti potrebno iskazati u drugoj valuti (do 31.12.2022. godine u EUR, odnosno od 01.01.2023. godine u HRK).  

Također, isplatne liste biti će neophodno iskazati u obje valute, ali u o ovoj fazi vrše se još pregovori da li se navedeno odnosi na sve elemente sa isplatne liste (bruto, doprinosi, porezi i neto) ili samo neto iznos za isplatu. 

Preporuka! Obavijestite na vrijeme svoje informatičare o ovim zahtjevima, ali i razmotrite dizajn novih cjenika / oznake cijena na proizvodima.

Rekapitulacija aktivnosti uvođenja EUR 

Prije 01.01.2023. godine 

VrijemeAktivnost
ca. 6 mjeseci prije uvođenja eura Vijeće EU-a odlučuje da Hrvatska zadovoljava potrebne uvjete za uvođenje eura i utvrđuje devizni tečaj po kojem će se vršiti konverzija kuna u eure (odluka se najčešće donosi u srpnju, odnosno, nepunih 6 mjeseci prije dana uvođenja eura)Počinje se provoditi javna kampanja kojom se građane poziva da višak gotovog novca (kune) pohrane na kunske račune kod banaka
30 dana nakon što vijeće EU potvrdi da RH zadovoljava kriterije za uvođenje eura Počinje razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena 
4 mjeseca prije uvođenja eura HNB počinje opskrbljivati banke novčanicama eura (predopskrba) 
(najranije) 3 mjeseca prije uvođenja eura HNB počinje opskrbljivati banke kovanim novcem eura i centi (predopskrba) 
Mjesec dana prije uvođenja eura Banke počinju opskrbljivati poduzeća, FINA-u i Hrvatsku poštu novčanicama i kovanim novcem eura Počinje prodaja kompleta kovanog novca eura i centa građanima u bankama i poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte 
Dan uvođenja eura Počinje fizička zamjena novčanica i kovanog novca kuna u eure u bankama i poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte bez naknade Počinje dvotjedno razdoblje dvojnog optjecaja, tijekom kojega kuna i euro imaju status zakonskog sredstva plaćanja Kunska sredstva na računima kod bankama u cijelosti se pretvaraju u eure Svi krediti nominirani u kunama smatraju se kreditima u eurima
Dva tjedna nakon uvođenja eura Završava razdoblje dvojnog optjecaja; euro postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja i službena valuta u Republici Hrvatskoj 

Poslije 01.01.2023. godine 

Vrijeme Aktivnost 
6 mjeseci nakon uvođenja eura Fina i Hrvatska pošta prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca Završava razdoblje u kojem su građani mogli mijenjati gotov novac u bankama bez naknade te počinje razdoblje od sljedećih 6 mjeseci tijekom kojega banke imaju pravo zaračunati naknadu za uslugu zamjene gotovog novca 
12 mjeseci nakon uvođenja eura Banke u potpunosti prestaju pružati usluge zamjene gotovog novca Zamjena gotovog novca moguća je samo kod HNB-a, koji će to činiti bez naknade, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovani novac do isteka 3 godine od dana uvođenja eura Završava razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena