Baza znanja

Uvođenje ESG izvještavanja u Europskoj uniji

Objavio 29. Prosinac 2022.Nema komentara

Što je to ESG izvještavanja 

Dana 16.12.2022. godine na snagu je stupila Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), kao dio tzv. Green Deal projekta Europske unije i namjere da se Europa transformira u prvo klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine. Dio je to projekta obveznog izvještavanja o ESG-u, odnosno, izvještavanje vezano uz upravljanje okolišem (eng. environmental), društvom (eng. social) i upravljanju (eng. governmental). Radi se trenutačno globalno najzahtjevnijem režimu izvještavanja u segmentu ESG-a.

Tekst Direktive dostupna je sa stranica Europske komisije na sljedećem linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0189

Pojedinačne zemlje članice EU imaju rok od 18 mjeseci da svoja zakonodavstva usklade sa odredbama ove Direktive. Bez obzira na predmetni rok, očekuje se da će većina zemalja članica usuglasglasiti svoja zakonodavstva već u Q1/2023.

Ova nova Direktiva predstavlja treći, posljednji, stup izvještavanja o održivosti. Prvi stup odnosio se je na poboljšanje transparentnosti na tržištu održivih investicijskih proizvoda, a drugi stup se je odnosi na uvođenje Uredbe o taksonomiji, koja je stvorila sustav klasifikacije ekološki održivih gospodarskih aktivnosti.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) primjenjivati će se počevši od financijskih izvještaja za 2024. godinu za velike poduzetnike koji zapošljavaju više od 500 djelatnika, dok će se postepeno primjenjivat i i na manja kotirajuća društva najzadnje do 2028. godine. U konačnici se očekuje da će više od 50.000 poduzeća potpasti pod Direktivu. 

Tko je obvezan izvještavanja po CSRD Direktivi?

Vrsta subjektaDefinicijaPrva godina izvještavanja
Veliki subjekti od javnog interesa Veliki subjekti koji ima više od 500 zaposlenika (godišnji prosjek) i koja ima ili prenosive vrijednosne papire uvrštene na regulirano tržište u EU;  je kreditna institucija ili osiguravajuće društvo prema definiciji zakona EU; ga država članica EU odredi kao PIE. 
(Napomena: ovi subjekti već podliježu Direktivi EU-a o nefinancijskom izvješćivanju (“NFRD”), preteči CSRD-a.)
Za financijske izvještaje za 2024. godinu
Veliki subjektiZadovoljava najmanje 2 od sljedeća 3 uvjeta: više od 250 zaposlenika (godišnji prosjek), više od 40 milijuna EUR neto prometa i/ili više od 20 milijuna EUR ukupne imovine. Za financijske izvještaje za 2025. godinu
Kotirajući mali i srednje veliki poduzetniciNije velika tvrtka, ali ima prenosive vrijednosne papire uvrštene na regulirano tržište u EU i ispunjava najmanje 2 od sljedeća 3 uvjeta: više od 10 zaposlenika (godišnji prosjek),700 tisuća EUR neto prometa, i 350 tisuća EUR ukupne imovine.Za financijske izvještaje za 2026. godinu uz mogućnost odgode primjene za financijske izvještaje za 2028. godinu.
Matično društvo izvan EU sa značajnim poslovanjem u EUSubjekt koji nije osnovan prema zakonima države članice EU (npr. SAD) i koji je ostvario više od 150 milijuna EUR neto prometa u EU za svaku od posljednje dvije uzastopne financijske godine i ima najmanje: jedna podružnica koja ispunjava bilo koju od gornjih definicija (npr. velika tvrtka) ili podružnica (općenito neinkorporirana fizička prisutnost) koja je ostvarila neto promet veći od 40 milijuna EUR u prethodnoj godini.Za financijske izvještaje za 2028. godinu.

Kako izvještavati o skladu sa CSRD Direktivom?

Podaci koji moraju biti uključeni u izvještaj se odnose na sljedeće točke:

  • opis poslovnog modela i strategije, kao i mogućnosti i otpornost na rizike održivosti i planove prijelaza;
  • ciljevi i njihov status napretka, te pripadajući indikatori;
  • upravljanje održivošću društva (upravna, upravljački i nadzorna tijela, te njihova stručnost i vještine za ispunjavanje svoje uloge);
  •  sheme poticanja povezane s pitanjima održivosti
  • Due diligence pitanja održivosti i postupak za njegovo provođenje glavnih i štetnih utjecaja tvrtke i radnje za sprečavanje, ublažavanje i sanaciju
  • Glavni rizici i njihove upravljanje
  • Informacije o poslovnim operacijama, lancu vrijednosti, uključujući proizvode i usluge, te poslovne odnose i njihov lanac opskrbe.

Ovdje se radi o okviru izvještavanja, dok će Europska komisija do lipnja 2023. godine usvojiti i pripadajuće standarde – tzv. ESRS (eng. European Sustainability Reporting Standards). Trenutačno je izrađen skup nacrta ovih standarda od strane Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanja (EFRAG). Prijedlog ovih standarda dostupan je na sljedećoj web-stranici:  https://www.efrag.org/lab6

Trenutačni prijedlog standarda obuhvaća 2 općenita standarda, te 10 specifičnih standarda podijeljenih u segmente „E“, „S“ i „G“, odnosno:

EnvironmentalSocialGovernmental
ESRS E1 – Klimatske promjeneESRS S1 – Vlastita radna snagaESRS G1 – Poslovno ponašanje
ESRS E2 – ZagađenjeESRS S2 – Radnici u lancu vrijednosti
ESRS E3 – Voda i morski resursiESRS S3 – Pogođene zajednice
ESRS E4 – Bioraznolikost i ekosustaviESRS S4 – Potrošači i krajnji korisnici
ESRS E5 – Korištenje resursa i kružno gospodarstvo

Tko će ovjeravati izvještaje u skladu sa CSRD Direktivom?

Budući da će ovaj izvještaj biti dio Godišnjeg izvješća Uprave (a ne zasebni izvještaj), isti će se morati prethodno ovjeriti  ili od strane ovlaštenog neovisnog revizora ili druge neovisne certificirane osobe. Ovlašteni revizor ili druga neovisna certificirana osoba mora osigurati da su informacije o održivosti u skladu sa standardima certificiranja koje je usvojila Europska Unija. 

Za sva ostala pitanja vezana uz CSRD direktivu i ESG izvještavanje, obratite nam se sa povjerenjem.