Baza znanja

Predaja godišnjeg financijskog izvještaja – potpisivanje dokumentacije

Objavio 25. Travanj 2018.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

Uskladbom sa Direktivom EU, u hrvatski Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/2015, 134/2015, 120/2016) u posljednjim izmjenama (NN 120/2016 od 13.12.2016. godine) ugrađena je odredba u članku 19. stavku 12. koja zahtjeva da svi članovi Uprave (direktori) potpisuju godišnje financijske izvještaje. Odnosno:

(12) Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Dakle, dokumentacija koja se dostavlja u papirnom obliku (RGFI) mora biti potpisana od strane predsjednika uprave i svih članova uprave (direktori), odnosno svih izvršnih direktora poduzetnika ili ovlaštene osobe za zastupanje ili ovlaštene osobe za potpisivanje u skladu s pregledom prikazanom u tablici ispod, a dokumentacija koja se  dostavljena u elektroničkom obliku mora biti prethodno potpisana na papiru od strane predsjednik uprave i svih članova uprave (direktori), odnosno svih izvršnih direktora poduzetnika ili od ovlaštene osobe za zastupanje ili od osobe za potpisivanje,  te potom skenirana, prebačena u PDF te poslana u RGFI. Ako dokumentacija nije propisno potpisana vraća se podnositelju uz ispis obavijesti o nepotpunoj dokumentaciji.

Tablica potpisnika i dokumentacije koju potpisuju članovi društva i uprava društva: 

Pogledajte PDF

Vrsta dokumentacije Potpisnici
Poduzetnici koji 
imaju upravu
Poduzetnici koji nemaju upravu
Bilanca i Račun dobiti i gubitka Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Bilješke uz financijski izvještaj Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Izvještaj o novčanom tijeku Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Izvještaj o promjenama kapitala Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Dodatni podaci za statističke i druge potrebe Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Izvješće revizora Zakonski zastupnik revizorskog društva, samostalni revizor ili i ovlašteni revizori ajedničkog revizorskog ureda sa ovlaštenim revizorom
Godišnje izvješće Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Izjava o neaktivnosti Članovi uprave (direktori) Izvršni direktori odnosno osoba
ovlaštena za zastupanje poduzetnika
Odluke – dionička društva
Odluka o utvrđivanju godišnjega
financijskog izvještaja
Uprava i nadzorni odbor.* Izvršni direktori i Upravni odbor*
Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti
ili pokriću gubitka
Predsjednik skupštine
* Postoje određene situacije propisane Zakonom o trgovačkim društvima kada o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja može odlučivati skupština dioničkog društva i u tim slučajevima takvu odluku potpisuje predsjednik skupštine. S obzirom na to da je riječ o iznimci, samo napominjemo takvu mogućnost.
Odluke – društva s ograničenom odgovornošću
Odluka o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja i odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka Predsjednik skupštine**
** Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću čine članovi društva (osnivači / vlasnici) te oni mogu i potpisivati navedene odluke. Zasigurno će se najčešće nailaziti na društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom, što znači da skupštinu čini samo odnosni član koji navedene odluke i potpisuje.