COVID-19 (CORONAVIRUS)

Objava konsolidiranih financijskih izvještaja matičnog društva (01.07.2020)

Objavio 1. Srpanj 2020.Srpanj 3rd, 2020Nema komentara

Od objave zadnjeg Zakona o računovodstvu u 2015. godini duži niz godina razgovara se o obvezama dijela poduzetnika vezanih uz objavu konsolidiranih financijskih izvještaja. Naime, ukoliko se hrvatski poduzetnik nalazi u vlasništvu poduzetnika iz neke od zemalja članica EU, te paralelno hrvatski poduzetnik ima udjele u nekim drugim povezanim društvima (odnosno, poduzeće-kćer ima udjele u poduzeću-unuci), tada temeljem odredbi Zakona o računovodstvu postoji obveza javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja za hrvatskog poduzetnika kao matično društvo. 

No, postoje izuzeci u kojem slučaju hrvatski poduzetnici u stranom vlasništvu ne moraju izrađivati konsolidirane financijske izvještaje, a to se odnosi na zadovoljenje svih u nastavku navedenih uvjeta:

  • hrvatski poduzetnik nije izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu;
  • hrvatski je poduzetnik pod kontrolom krajnjeg matičnog društva koje podliježe zakonima druge države članice EU. Pri tome hrvatski je poduzetnik pod 100-postotnom kontrolom ovog krajnjeg matičnog društva. U slučaju da je hrvatski poduzetnik pod kontrolom 90-postotnog ili većeg vlasništva, izuzeće od sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja podliježe odobrenju svih preostalih suvlasnika hrvatskog poduzetnika;
  • hrvatski će poduzetnik, zajedno sa svojim društvima-kćerima biti konsolidiran u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima krajnjeg matičnog društva;
  • krajnje matično društvo sastavlja konsolidirane financijske izvještaje i konsolidirano izvješće poslovodstva u skladu s propisima države članice u kojoj se nalazi ili u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja;
  • krajnje matično društvo će objaviti konsolidirane financijske izvještaje, konsolidirano izvješće poslovodstva i pripadajuće revizorsko izvješće u formi javne objave u Republici Hrvatskoj u izvorniku (prevedeno na hrvatski jezik).

Dakle, iako postoji izuzetak od provođenja konsolidacije propisan odredbama čl. 25. st. 2. Zakona o računovodstvu, nažalost postoji obveza javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja krajnjeg matičnog društva (iz zemlje članice EU) u registru pri FINA-i. Pri tome, ovi konsolidirani financijski izvještaji moraju se prevesti na hrvatski jezik zajedno sa revizorskim izvještajem, te javno objaviti najkasnije do 31. prosinca za prethodnu godinu.

U suprotnom, hrvatski poduzetnici moraju izraditi konsolidirane financijske izvještaje na razini „svoje grupe“ (tj. uključuje matično hrvatsko društvo i društva-kćeri nad kojima hrvatski poduzetnik ima kontrolu), te iste predati za potrebe javne objave. Uobičajni rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja je 30. rujna naredne godine za financijske izvještaje prethodne godine, ali izuzetno zbog COVID-19 pandemije rok za javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu je 31. listopada 2020. godine.

Ukoliko imate dodatna pitanja pozivamo Vas da nam se obratite putem maila.