Baza znanja

Novosti 7/19 – Reforma poreznog sustava

Objavio 29. Srpanj 2019.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske predstavila je javnosti okvir nove, četvrte faze porezne reforme, čiji je krajnji cilj rasterećenje oporezivanja fizičkih i pravnih osoba.
Iako je ovaj okvir, tek prvi korak do implementacije predloženih mjera (objava prijedloga zakona na e-Savjetovanja, prikupljanje i analiza prijedloga javnosti, izrada korigirane verzije, usvajanje korigirane verzije od strane Vlade Republike Hrvatske, neophodna dva čitanja u Saboru, usvajanje finalne verzije Zakona u Saboru Republike Hrvatske), primjena ovih izmjena očekuje se počevši od 01.01.2020. godine.
Skrećemo pažnju da temeljem neformalnih informacija dio promjena koji se odnosi na neoporezivih naknada trebale bi stupiti na snagu već 01.09.2019. godine (!) budući da zahtijevaju isključivo izmjenu Pravilnika o porezu na dohodak, koju usvaja Ministar financija. No, za potvrdu ove informacije trebalo bi pričekati objavu prijedloga Pravilnika na portalu eSavjetovanja (https://savjetovanja.gov.hr/).
Ključne izmjene prezentirane u javnosti su sljedeće:
 

Porez na dohodak

U medijima je momentalno odjeknula mjera poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina, kao demografska i socijalna mjera, a prema kojoj se:

  • Za mlade do 25 godina smanjuje porezna obveza za 100%
  • Za mlade od 26-30 godina smanjuje porezna obveza za 50%

Prema RRIF-ovom izračunu niže je prikaz što se dešava s plaćama prema predloženim starosnim skupinama:

Neoporezivi primici
 

  • Uvode se nove kategorije neoporezivih primitaka: trošak smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije;
  • Trošak prehrane do 12.000 kn za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000 kn;
  • Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn;
  • Troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije.


Dnevnice u tuzemstvu

Povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja s 170 na 200 kn.
Visina dnevnice se povećava po prvi puta od posljednjih promjena koje su bile 01.01.1998 (!) godine – dakle, dnevnica se diže nakon 21 godine.


Porez na dobit

Najbitnija novost je primjena smanjene stope poreza na dobit od 12% za sve poduzetnike koji ostvaruju prihod manji od 7,5 mil. HRK. Do sada ova se je smanjena stopa odnosila  isključivo na poduzetnike sa prihodom do 3 mil. HRK.
Neophodno će biti vidjeti da li se ova olakšica odnosi već za obračun poreza na dobit za 2019. godinu ili će se smanjena stopa primjenjivati tek od 2020. godine.
Temeljem analiza Ministarstva financija ovom promjenom se povećava broj poduzetnika koji će plaćati smanjenu stopu poreza na dobit za približno 10.000 poduzetnika, odnosno 93% svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj plaćati će ovu smanjenu stopu od 12%.


Porez na dodanu vrijednost

Potvrđeno je smanjenje opće stope PDV-a sa 25% na 24% počevši od 01.01.2020. godine, što je već i bilo uključeno u izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednostkoje su usvojene prošle godine.
Sukladno zahtjevima turističkog sektora predloženo je smanjene stope PDV-a za pripremu i posluživanje hrane na 13%. Turistički sektor najavljuje da će ovo smanjenje stope PDV-a iskoristiti za povećanje plaće djelatnika.
Sa željom povećanje likvidnosti gospodarstva predložena je i mjera povećanja limita za pojednostavljenja plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, koja se povećava za sve poduzetnike koji ostvaruju prihode u visini od 7,5 mil. HRK (sa limita od 3 mil. HRK) Podsjećamo da i nadalje u trenutku prelaska ove granice (7,5 mil. HRK) poduzetnici su u obvezi jednokratno obračunati neplaćeni PDV, što je predstavljalo dodatnu dilemu dijelu poduzetnika prilikom primjene ovih odredbi. Za ovu odredbu Ministarstvo financija još očekuje suglasnost Odbora za PDV-a pri Europskoj komisiji.

Trošarine 
 
Omogućuje se povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo za željeznički prijevoz prometa robe i putnika – ovom mjerom želi se izjednačiti željeznički promet s komercijalnim cestovnim te povećati konkurentsku sposobnost željezničkog prijevoza robe i putnika.
U potpunosti se oslobađa od plaćanja trošarina na el. Energiju u željezničkom prometu robe i putnika kao i tramvajski promet.
Posebni porez
Uvodi se oporezivanje bezalkoholnih pića po udjelu dodanih šećera – kao mjera postizanja javnozdravstvenih ciljeva.
Daljnje korekcije visina trošarina za trošarinske proizvode.
 
 
Zaključak
Iako su reakcije javnosti podvojene, mora se priznati da predložene mjere zajedno sa već usvojenim mjerama posljednjih krugova reforme imaju direktnog pozitivnog utjecaja na visinu primitaka zaposlenih osoba.
Imajući u vidu  jednu od najvećih boljki Republike Hrvatske, koja se odnosi na značajno iseljavanje radno sposobnog stanovništva, mjere osigurane tijekom 2018. i 2019. godine a koje se odnose na mogućnost raznih oblika neoporezivih isplata, mogu značajno utjecati na povećanje prihoda zaposlenih osoba. Uzmimo samo u obzir:

  • danu mogućnost isplate neoporezive prigodne nagrade (božićnica, godišnji odmor i sl.) djelatnicima u visini od 2.500 HRK/godišnje, koja je već duži niz godina aktivna;
  • mogućnost isplate neoporezive naknade za rezultate poslovanja u visini od 5.000 HRK/godišnje, koji su usvojeni u prosincu 2018. godine;
  • najavljenu mogućnost isplate neoporezive naknade za prehranu djelatnika u visini od 5.000 HRK/godišnje, koji su najavljeni ovom reformom;
  • najavljenu mogućnost naknade za troškove korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru djelatnika u visini od 2.500 HRK/godišnje, koji su najavljeni ovom reformom,

dolazimo do iznosa od 15.000 HRK/godišnje naknada, koji imaju direktnog utjecaja na povećanje primanja zaposlenog stanovništva (pod pretpostavkom da su poduzeća financijski stabilna za ovakve isplate).
 
KOPUN Group i nadalje će aktivno pratiti sve faze usvajanja porezne reforme i redovno Vas obavještavati u našim Novostima.
Ukoliko imate određenih pitanja ili nedoumica vezanih uz ovu temu, molimo Vas da kontaktirate…