DODATNE INFORMACIJE VEZANO NA COVID-10 (CORONAVIRUS) ZA KLIJENTE SAZNAJTE VIŠE

COVID-19 (CORONAVIRUS)

Mjere za očuvanje radnih mjesta (22.03.2020.)

Objavio 26. Ožujak 2020. Nema komentara

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je u petak, 20.03.2020. godine prvu mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 virusom.
Mjera se odnosi na nadoknadu minimalne plaće djelatnika u visini od 3.250 HRK / djelatnik (za puno radno vrijeme), te je odobrena za razdoblje od maksimalno 3 mjeseca (počevši od plaće za ožujak 2020. godine). Dakle, postoji mogućnost korištenja ove potpore za plaću za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.
Podsjećamo da je iznos od 3.250 HRK iznos neto plaće, dok je iznos bruto I minimalne plaće u visini od 4.062,50 HRK.
Korištenje ove potpore prvenstveno je fokusirano na sljedeće djelatnosti:

  • djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane i pića;
  • prijevoz i skladištenje;
  • radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj;
  • djelatnosti kojima je onemogućen poslovanje sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

No, pored ovih djelatnosti, ova je mjera predviđena i za ostale poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Navedeno uključuje pad prihoda veći od 20%.
Prilikom definiranja radnika za koje se ostvaruje pravo, u natječaju je navedeno da ne uključuje vlasnike / suvlasnike / osnivače / članove uprave / direktore / prokuriste i sl. (uz izuzeće mikropoduzetnika, koji zapošljavaju do 10 djelatnika). Ključno je navesti da nije izričito navedeno što u situacijama kada djelatnik ima funkciju direktora, koja nije upisana u Trgovački registar (npr. direktor odjela nabave, koji nije upisan u Trgovačkom registru). Iako nije izričito navedeno, budući da u dokumentaciji stoji „…. i slično“ za očekivati je da neće biti moguće uključiti i takve djelatnike u nadoknadu ove potpore.
Ukoliko se za dio djelatnika već koriste mjere aktivnog poticanja zapošljavanja, ne mogu koristiti paralelno ove mjere, ali dana je mogućnost stavljanja u mirovanje ovih već postojećih mjera (sklapanje Aneksa ugovora sa HZZZ-om). Na taj način za ove će djelatnike biti omogućeno korištenje potpore uz mogućnost produljenja prethodno sklopljenih potpora.
Također je bitno da poslodavci kojima će biti dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati nove djelatnike.
Tijekom razdoblja od 20.03.2020. godine do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore poslodavac ne smije smanjiti broj zaposlenih više od:

  • 40% za mikropoduzentike koji zapošljavaju do 10 djelatnika;
  • 20% za male poduzetnike
  • 15% za srednje velike poduzetnike;
  • 10% za velike poduzetnike.

U ovaj izračun ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem djelatnika. Također, u ovaj izračun ne ulaze niti situacije smanjenja broja djelatnika u razdoblju 01.03.-20.03.2020. godine.

Prilog 1: Pozivni natječaj HZZZ-a za potporu za očuvanje radnih mjesta
Prilog 2: Obrazac HZZZ-a za potporu za očuvanje radnih mjesta
Prilog 3: Popis radnika za koje se traži potpora za očuvanje radnih mjesta
Prilog 4: Popis radnika sa već postojećim potporama APZ
Prilog 5: Izjava o točnosti podataka

Dokumentacija se predaje isključivo elektronskim putem ili on-line prijavama (link: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#prijava) ili putem e-maila na pisarnicu nadležnog regionalnog ureda (popis e-mailova regionalnih ureda dostupan na linku: https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php)
Za sva pitanja i objašnjenja stoje Vam Stanko Kopun i Dubravka Kopun (ml.) na raspolaganju putem maila.