COVID-19 (CORONAVIRUS)

Izmjene vezane uz državnu potporu sufinanciranja minimalne plaće (27.03.2020.)

Objavio 27. Ožujak 2020.Nema komentara

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je izmjene vezane uz državnu potporu sufinanciranja minimalne plaće na način da su pojašnjene sljedeće pozicije:

 • propisano je da poslodavci koji nisu isplatili plaću za veljaču 2020. godinene mogu koristiti ovu mjeru;
 • potpora sufinanciranja minimalne plaće odnosi se na zaposlenike, a ne uključuje vlasnike, suvlasnike, direktore, članove uprave, osnivače, prokuriste i sl. Izuzetak su mikropoduzetnici, koji zapošljavaju do 10 radnika. Novim izmjenama nadodana je još i odredba da će se za definiranje sufinanciranja plaća i vlasnika koji zapošljavaju do 10 djelatnika pratiti da li predmetne osobe imaju udjele u nekim drugim trgoačkim društvima, pri čemu ukupan broj djelatnika svih „povezanih“ društava (povezanih preko identične fizičke osobe vlasnika) premašuje 10;
 • jasno je definirano da se ova mjera ne može koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja, kojima je prestala važiti radna dozvola. Za sve ostale skupine zaposlenika (na određeno, na neodređeno, građani RH, EU ili trećih zemalja, u punom ili nepunom radnom vremenu, sa statusom samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) ova je mjera primjenjiva;
 • za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja, potpora se ne može koristiti. Izuzetak čine situacije kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca;
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnosti Odlukom Stožera civilne zaštite, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da krše zabranu ograničenja djelatnosti, kao i poslodavci koji krše Odluku Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode, ne mogu koristiti ovu potporu;
 • Prethodnim odredbama mjere bilo je definirano da poslodavci koji su u razdoblju od 20.03.2020. do trenutka predaje Zahtjeva imali smanjenje zaposlenosti veće:
  • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 djelatnika;
  • od 20% za mala poduzeća;
  • od 15% za srednje velika poduzeća;
  • do 10% za velika poduzeća;

gube pravo na ovu potporu. Izmijenjenim odredbama definiraju se identični uvjeti, ali razdoblje unutar kojega se definira dopušteno smanjenje broja djelatnika sa „20.03. do trenutka predaje Zahtjeva“ na „20.03. do trenutka isplate potpore“.

 • u pogledu predaje zahtjeva, ukoliko poduzeće obavlja više djelatnost, te za neke ne može obavljati djelatnost zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a za preostali dio djelatnosti ima pad poslovnih prihoda, a za sve djelatnosti želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Link na novu verziju potpore za sufinanciranje minimalne plaće od HZZZ-a: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/
Link na naše prethodne Novosti vezane uz sufinanciranje minimalne plaće: https://kopun.hr/mjere-za-ocuvanje-radnih-mjesta/