Baza znanja

Izglasan je zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH!

Objavio 16. Svibanj 2022.Svibanj 19th, 2022Nema komentara

U petak, 13. svibnja 2022. godine je izglasan Zakon o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske. Iako ćemo još o ovoj temi pisati u našim budućim Novostima, za početak navodimo ključne odredbe novousvojenog zakona.

OSNOVNO

Počevši s 01.01.2023. godine, službena valuta u Republici Hrvatskoj biti će euro. Tečaj konverzije biti će fiksno utvrđen, te će se sva preračunavanja raditi primjenom ovog fiksnog tečaja. Prilikom preračuna koristiti će se pravilo zaokruživanja na 3 decimale (tj. ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je jednaka 5 ili veća, tada se druga decimala zaokružuje na veću decimalu).

PREDOPSKRBA EUROM

Mikro poslovni subjekti (koji zapošljavaju manje od 10 djelatnika i čiji godišnji prihodi / aktiva u prethodnoj godini nisu bili veći od 15 mil. kn), najranije pet dana prije dana uvođenja eura mogu pribaviti iznos ne veći od 10.000 eura od poslovne banke u postupku pojednostavljene posredne predopskrbe. 

Ostali poslovni subjekti predopskrbu mogu ugovoriti sa poslovnom bankom, ali uz obvezno sklapanje ugovora o posrednoj predopskrbi (gdje se ujedno i navodi visina sredstva u predopskrbi). 

Ova sredstva poduzetnici (koji nisu mikro poslovni subjekti) mogu sa poslovnim bankama ugovoriti najranije mjesec dana prije dana uvođenja eura.

Bez obzira na predopskrbu poslovnih subjekata i građanstva, ove se novčanice eura puštaju u opticaj na dan uvođenja eura i ne smiju se koristiti ranije.

ZAMJENA EURA

Zamjena kuna u eure biti će moguća po fiksnom tečaju:

  • u poslovnim bankama, Financijskoj agenciji i Hrvatkoj pošti tijekom do 31.12.2023. godine pri čemu se bez naknade može zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. U slučaju zamjene većeg broja novčanica i kovanica poslovna banka može zaračunati naknadu;
  • u Hrvatskoj narodnoj banci za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do isteka roka od 3 godine od dana uvođenja eura.

DVOJNI OPTJECAJ – PLAĆANJE U KN I EUR

Razdoblje 01.01.-14.01.2023. godine je razdoblje dvojnog optjecaja. Tijekom predmetnog razdoblja poduzetnici su u obvezi prihvaćati i kune  i eure kao sredstvo plaćanja (u maloprodaji), dok ostatak su u obvezi vratiti u eurima. U iznimnim slučajevima poduzetnici mogu vratiti i kune (npr. nedostatna sredstva u eurima).

Tijekom predmetnog razdoblja poduzetnici su dužni primiti po jednoj transakciji do najviše 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica imajući na umu propise o sprječavanju pranja novca (75.000 kn).

ISKAZIVANJE U RAČUNOVODSTVENIM ISPRAVAMA

Tijekom razdoblja od prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem istekne 30 dana od dana donošenja uredbe vijeća EU (vrlo vjerojatno 05.09.2022. godine) sve do 31.12.2023. godine postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena. Tijekom predmetnog razdoblja postoji obveza iskazivanja cijena u kn i eur primjenom fiksnog tečaja. 

Poduzetnicima je također omogućeno dvojno iskazivanje cijene od datuma stupanja na snagu ovog Zakona.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosi se na objave:

  • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi, odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi;
  • na internetskoj stranici;
  • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju;
  • u obavijesti koja se potrošaču dane prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu;
  • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluga;
  • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga;
  • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Prilikom ispostavljanja računa, a tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, poduzetnici su u obvezi potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Također, postoji obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na obračunskom listiću za isplatu plaće, kao i naknade plaće, otpremnine i druga materijalna prava, koja se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Izuzetak od obveze dvojnog iskazivanja je obračun putnog naloga.

Obveze vezane uz dvojno iskazivanje odnose se i na sklopljene ugovore o djelu i autorskom pravu, kao njihovi obračuni.

ISKAZIVANJE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Financijski izvještaji za 2022. godinu izraditi će se u kunama, dok će početni saldo prilikom prijenosa poslovne godine biti iskazan u EUR primjenom definiranog fiksnog tečaja. Pri tome, financijski izvještaji za 2022. godinu u cijelosti se iskazuju u kn, dok će se financijski izvještaji za 2023. godinu (zajedno sa usporednom, 2022. godinom) iskazivati u EUR.

Sve porezne prijave (uključujući i ispravke), koje se odnose na razdoblje prije uvođenja eur kao službene valute, izrađivati će se u kunama, a za razdoblja koja se odnose poslije 01.01.2023. godine u EUR.