Baza znanja

Inventura i odluka o inventuri

Objavio 29. Prosinac 2022.Nema komentara

Bliži nam se kraj poslovne godine, te je sukladno Zakonom o računovodstvu  potrebno provođenje inventure cjelokupne imovine i obaveza društva. Kako bi se imovina i obveze poduzeća, a zbog važnosti iskazivanja poslovnog rezultata i visine poreznih obaveza, popisali brzo i korektno, neophodno je napraviti dobre i pravovremene pripreme za popis.

Stoga, sljedeće bi se stavke trebale popisati:

Dugotrajna imovinanematerijalna i materijalna
Financijska imovinadugoročna i kratkoročna
Potraživanjadugoročna i kratkoročna
Novacna računima (kunskim i deviznim) i u blagajnama
Zalihesitan inventar, ambalaža, auto-gume, sirovine, poluproizvodi, gotovih proizvodi i trgovačka roba
Obvezedugoročne i kratkoročne

Za pravovaljanu inventuru, neophodno je da uprava / direktor(i):

 • donesu ocjenu o dosljednoj primjeni postojećih računovodstvenih politika;
 • donesu odluku o provođenju popisa i imenovanju popisnih komisija;
 • donesu druge odluke neophodne za nesmetani rad pri popisu;
 • donesu odluku o inventurnim razlikama.

Također su neophodne pisane upute komisijama o provođenju inventure, koju pripremaju odgovorne osobe iz kontrolinga / računovodstva. Sam proces provođenja inventure potrebno je nadzirati.

Zaključno:

*Uprava (direktor) pisanim aktom donosi odluku o popisu i imenuje potreban broj komisija za obavljanje popisa.
*Ako je potrebno osniva se i centralna komisija radi usklađenja rada svih popisnih komisija.
*Za popis se daju pisane upute, koje uobičajeno izrađuje sektor kontrolinga ili računovodstvo.
*Odluka treba sadržavati:- što će se popisati (sva imovina i sve obveze);- tko će voditi popis;- popis komisija, njihove sastave i zadatke, te rokove u kojima se obavlja popis;- rokove za predaju izvješća;- naznaku osobe ili tijela kome se predaje izvješće.
*Komisija je dužna sastaviti izvješće o popisu u kojem se navodi:- vrijeme kada je popis obavljen;- inventurne razlike ;- obrazloženje inventurnih razlika.
*Uprava donosi odluku o postupku s utvrđenim viškovima i manjkovima (prihod, zaduženje odgovornih osoba ili na teret društva), te ju pravovremeno dostavlja računovodstvu.

Svu robu koja je oštećena ili roba koju radi isteka roka trajanja treba otpisati, potrebno je u pripremi popisa izdvojiti i označiti tako da je popisivači lako mogu uočiti i popisati.

Za to je potrebno učiniti najmanje sljedeće:

 • srediti skladišta:
  • slaganje, sortiranje i klasificiranje;
  • izdvajanje oštećenih zaliha;
  • izdvajanje robe kojoj je istekao rok upotrebe;
  • provjera nomenklature, naziva i dr.
 •  osigurati nesmetane uvjete rada i prekid prometa robe za vrijeme popisa;
 • provjeriti da li su stvari opreme, inventara i druga sredstva rada označena inventarskim brojevima, nomenklaturom itd;
 • pripremiti dovoljne količine odgovarajućih obrazaca i dr.

Osnovni preduvjet za pravilno i uspješno popisivanje jest dobra organizacija i temeljite pripreme popisa.

Prijedlog odluke o inventuri i formiranju inventurnih komisija dostupan je u nastavku:

Podsjećamo i na porezni aspekt razlika utvrđenih putem inventure:

  Vrsta manjkaPDVPorez na dobit
Kalo, rastep, kvar i lomdo visine propisane odlukom HGKNema PDV-aPorezno priznati rashod
iznad visine propisane odlukom HGKNa nabavnu vrijednost je neophodno obračunati PDVPorezno nepriznati rashod
Manjak nastaodjelovanjem više sileDo visine utvrđene očevidnikom ovlaštene osobeNema PDV-aPorezno priznati rashod
Iznad visine utvrđene očevidnikom ovlaštene osobeNa nabavnu vrijednost je neophodno obračunati PDVPorezno nepriznati rashod
Tehnološki manjakDo visine utvrđene normativima ili Zakonom o trošarinamaNema PDV-aPorezno priznati rashod
Iznad visine utvrđene normativima ili Zakonom o trošarinamaNa nabavnu vrijednost je neophodno obračunati PDVPorezno nepriznati rashod
Manjak zbog protekaroka trajanjaNabava u roku do 3 mjeseca prije isteka otpisanog rokaNema PDV-aPorezno priznati rashod
Nabava izvan roka do 3 mjeseca prije isteka otpisanog rokaNa nabavnu vrijednost je neophodno obračunati PDVPorezno nepriznati rashod
Manjak na teretodgovorne osobeNa nabavnu vrijednost je neophodno obračunati PDVPorezno priznat rashod

Pogledajte Odluku o inventuri.