Interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima

| Baza znanja, COVID-19 (CORONAVIRUS) | Nema komentara
Interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima Ovrhe na plaći i posebne okolnosti Problematika provođenja ovrha, naročito fizičkih osoba posljednjih je tjedana bila dosta zastupljena u javnosti. Osnovna želja bila…

Ekonomske mjere pojedinih zemalja uslijed COVID-19 (16.03.2020.)

| Baza znanja, COVID-19 (CORONAVIRUS) | Nema komentara
Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske najavila je donošenje ekonomskim mjera u borbi protiv COVID-19. Teško je u ovoj fazi definirati visinu potrebne pomoći gospodarstvu u borbi sa COVID-19, ali iskustva…

Bolovanje i pravo na naknadu plaće uslijed pojave koronavirusa (2019nCov) (15.03.2020.)

| Baza znanja, COVID-19 (CORONAVIRUS) | Nema komentara
Kako smo već imali prve upite vezano na naknadu plaće oboljelih od korona virusa (2019nCov), upućujemo na priopćenje izdano od HZZO-a. Iako u priopćenju HZZO-a nema pobližeg obrazloženja ima li…

Što odjeli prodaje moraju znati za isporuke robe u EU od 01.01.2020. godine?

| Baza znanja | Nema komentara
Dokazi neophodni za isporuku roba  Počevši od 01.01.2020. godine, na snagu je stupila Uredba vijeća EU br. 2018/1918, koja daje detaljnije upute vezane dokazivanje isporuke robe unutar EU. Dva su ključna razloga…

Porezne novosti u primjeni od 2020.

| Baza znanja | Nema komentara
Već od ljeta željno očekujemo finalnu verziju četvrtog kruga porezne reforme koja je 29.11.2019. godine izglasana u Saboru Republike Hrvatske, a objavljena u Narodnim novinama br.121/2019 od 11.12.2019. godine. Iako…

Uvođenje XBRL izvještavanja za kotirajuća društva

| Baza znanja | Nema komentara
Europska unija je direktivom o transparentnosti (2013/50/EU) uvela obveznu primjenu XBRL jezika u financijskom izvještavanju kotirajućih poduzetnika. Počevši od financijskih izvještaja za 2020. godinu (a koji se objavljuju u 2021. godini) za godišnje konsolidirane…

Poticaji za investicijske projekte

| Baza znanja | Nema komentara
U cilju povećanja izravnih domaćih i stranih ulaganja te povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, provode se aktivnosti vezane za unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, te su tijekom 2018. godine provedene…

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI 9 – Financijski instrumenti

| Baza znanja | Nema komentara
Uvod Iako je iz naslova teško shvatiti da vrijednosno usklađenje potraživanja ima veze sa računovodstvenim standardom koji se bavi financijskim instrumentima, činjenica je da su potraživanja jedan od elemenata financijske…

Novosti 7/19 – Reforma poreznog sustava

| Baza znanja | Nema komentara
Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske predstavila je javnosti okvir nove, četvrte faze porezne reforme, čiji je krajnji cilj rasterećenje oporezivanja fizičkih i pravnih osoba.Iako je ovaj okvir, tek prvi korak do…

Pravilnik o registru stvarnih vlasnika

| Baza znanja | Nema komentara
U Narodnim novinama br. 53/2019. od 24.05.2019. objavljen je Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, još jedan od pravilnika za provedbu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (članak 32.…

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

| Baza znanja | Nema komentara
U Narodnim novinama 40/19 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Prvenstveni cilj ovih izmjena je…

Osnovni elementi MSFI 9 – Financijski instrumenti

| Baza znanja | Nema komentara
MSFI 9 - osnovno Od 01.01.2018. na snazi je novi Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 –Financijski instrumenti, koji zamjenjuje MRS 39 – Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje sa krajnjim ciljem…

Porezne izmjene 2019.

| Baza znanja | Nema komentara
Iako  smo već u rujnu 2018. obaviještavali o prijedlozima izmjena zakona vezanih uz poreznu reformu, donosimo sve porezne promjene koje su stupile na snagu s 1.1.2019. Temeljna zadaća ovih izmjena…

Što treba znati o novom standardu – MSFI 16?

| Baza znanja | Nema komentara
Kako novi računovodstveni standard, MSFI 16, može značajno uništiti Vaš kreditni rejting? S 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi računovodstveni standard – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi…

Predaja godišnjeg financijskog izvještaja – potpisivanje dokumentacije

| Baza znanja | Nema komentara
Uskladbom sa Direktivom EU, u hrvatski Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/2015, 134/2015, 120/2016) u posljednjim izmjenama (NN 120/2016 od 13.12.2016. godine) ugrađena je odredba u članku 19. stavku 12. koja zahtjeva…

Mišljenje Porezne uprave vezano uz porezni tretman prijevoznih sredstva za osobni prijevoz

| Baza znanja | Nema komentara
Porezna uprava je krajem ožujka 2018. godine objavila vrlo cjelovito mišljenje vezano uz porezni tretman (što uključuje i porez na dohodak i PDV i porez na dobit) prijevoznih sredstva za…

Prijava obveznika konsolidacije do 30.04.

| Baza znanja | Nema komentara
Podsjećamo da sva matična društva, koja imaju obvezu predaje konsolidiranih financijskih izvještaja, u obvezi su do 30.04. prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu godinu. Obveza konsolidacije prijavljuje se putem web aplikacije…