Kopun Group
   za poslovne usluge

   Adresa
   Trg žrtava fašizma 14 / I kat
   10000 Zagreb

   Telefon, fax
   +385 1 4610 294
   +385 1 4610 295
   +385 1 4610 296

   E-mail
   info@kopun.hr

Usluge
Porezno savjetovanje

U svom smo poslovanju, kao revizori i računovođe, detaljno upoznati s poreznim problemima koji se javljaju u svakodnevnom poslovanju (porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost). Navedeno je posebno izraženo kod klijenata koji imaju više povezanih društava, gdje je problematika transfernih cijena izuzetno izražena.
U okviru poreznog savjetovanja pružamo i pomoć u već započetim poreznim postupcima, tako da pružamo odgovarajuću stručnu pomoć i pri izradi pravnih lijekova protiv poreznih akata.HUBERweb © 2010.