Kopun Group
   za poslovne usluge

   Adresa
   Trg žrtava fašizma 14 / I kat
   10000 Zagreb

   Telefon, fax
   +385 1 4610 294
   +385 1 4610 295
   +385 1 4610 296

   E-mail
   info@kopun.hr

Usluge
Obračun plaća

Zaseban odjel Kopun Grupe pruža usluge obračuna plaća, pri čemu se poštuju stroge norme diskrecije, za potrebe cijelih društava ili samog menadžmenta, uz postupak dodatne zaštite podataka i privatnosti.

Kopun Grupa pruža klijentima i usluge:
- prijave i odjave djelatnika,
- testiranja (psihološko, stručno i testiranje znanja jezika) kandidata za zaposlenje
- izrada ugovora o radu,
- izrada godišnjih poreznih prijava.


HUBERweb © 2010.